Sektor finansowy dla przyszłości kompetencji polskich finansistów
30.01.2018

Rada została zainicjowana przez Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń. Jej członkami są reprezentanci banków, ubezpieczycieli, organizacji branżowych, związków zawodowych, uczelni i firm szkoleniowych.

Prace programowe Rady, uruchomionej w ramach projektu PO WER na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zostały zainagurowane podczasI Konferencji SRK SF, zorganizowanej 
w czerwcu 2017 r. Ponadto, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczęto pierwsze w Polsce sektorowe badanie kompetencji - „Bilans Kapitału Ludzkiego”, którego wyniki zostaną opublikowane w II kwartale br. Uczestnicy Rady wystąpili również do Ministerstwa Finansów o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do publicznego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz umocowanie Rady do wypełnienia związanych z tym zadań.

Nie ulega wątpliwości, że zmiany technologiczne w gospodarce i takie zjawiska jak automatyzacja czy robotyzacja przy jednoczesnym wejściu na rynek setek tysięcy osób 
o nowych kompetencjach, zaprzyjaźnionych z nowymi technologiami, wymagają nowego podejścia również do świadczenia usług finansowych
 – powiedział Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Rady, Krzysztof Pietraszkiewicz.

SRK SF jest częścią tworzonego w Polsce i w Unii Europejskiej nowego, transparentnego i spójnego systemu kwalifikacji. Kluczowe dla tego procesu narzędzia to: Europejska Rama Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, a także sektorowe ramy kwalifikacji. System ma promować uczenie się przez całe życie, wspierać pracowników w rozwoju zawodowym oraz zwiększać możliwości mobilności na rynku pracy.

Pierwszy rok działania Rady oceniamy bardzo pozytywnie. W pracę Rady zaangażowało się znakomite grono ekspertów i praktyków rynkowych. Dołączyli do nas przedstawiciele związków zawodowych oraz ważnych instytucji publicznych, w tym Ministerstwa Finansów. Chcemy wspólnie stwarzać nowe możliwości dla pracowników sektora, chcemy, aby praca w sektorze była atrakcyjna, potrzebna i doceniona - powiedziała Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Animator Rady, Mariola Szymańska–Koszczyc.

Jak podkreślają przedstawiciele Rady, cele na kolejne lata są ambitne – SRK SF ma wspierać proces transformacji sektora do nowego modelu środowiska pracy, opartego na cyfryzacji, sztucznej inteligencji i filozofii agile, czyli zwinnych, szybko reagujących organizacji, skupionych na zaspokajaniu zmieniających się potrzeb klientów w różnym wieku.

Pobierz notę w PDF

Wykonanie: Faal.pl