SRK SF na Kongresie Edukacji Pozaformalnej
26.02.2018

Trzeci kongres za nami, było bardzo merytorycznie i naprawdę interesująco.  Aktywną uczestniczką kongresu oraz prelegentką  była Mariola Szymańska Koszczyc - Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Nasza reprezentantka wzięła udział w debacvie eksperckiej Quo vadis ZSK. W jej trakcie szukano odpowiedzi w jakim stopniu tempo wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w dwa lata po wejściu w życie ustawy i stworzeniu formalnych podstaw funkcjonowania jest satysfakcjonujący i jakie ujawniły się bariery i ograniczenia? Co będzie miarą uznania, ze system osiągnął stan rozwinięty i jak skrócić aktualny stan przejściowy? Jaką rolę w tym procesie ma do odegrania sektor usług rozwojowych i jak podmioty sektora powinny odnajdywać swoje cele i role w systemie?

Mariola Szymańska-Koszczyc była także prelegentką na Sesji Zawodowej. Tu poruszono kwestie takie jak: Czym na współczesnym rynku pracy jest zawód i jaka jest jego rola? Co wyrażają i na ile pozostają pomiędzy sobą spójne inne stosowane w oświacie, edukacji i polityce w obrębie rynku pracy, pojęcia zawierające dookreślenie zawodowy, zawodowe? Co składa się dzisiaj na kompetencje potrzebne na rynku pracy, a więc te zawodowe?

Podczas I i II dnia Kongresu odwiedziło nas niemal 500 osób z całego kraju. Propozycji dla uczestników było tak wiele, że każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego spośród pięćdziesięciu trzech wystąpień, czterech debat i dyskusji z udziałem sześćdziesięciu siedmiu mówców.

Więcej na www.kep.com.pl

Wykonanie: Faal.pl