Warsztaty Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK
19.10.2018

Sektorowa Rada kontynuuje prace nad wnioskami z sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego i przełożeniem ich na działania do podjęcia przez Radę.

 

18 października przedstawiciele Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK wzięli na warsztat listę inicjatyw Rady, wypracowaną podczas wrześniowego posiedzenia Rady, wybrali priorytetowe i „metodą 635” stworzyli listę działań do każdego z priorytetów. Dyskutowano m.in. o tym, jak zapewnić pracowników przygotowanych do pracy w środowisku opartym na technologii cyfrowej, jak przekonać firmy do konieczności inwestycji w rozwój pracowników i uczenie się przez całe życie, jak budować międzypokoleniowe programy mentoringowe. Wszystkie cenne pomysły zostały spisane i posłużą do budowania planu działań Rady na najbliższy okres i kolejne lata.   

Wykonanie: Faal.pl