Konferencja FINSKILLS 2019: Cyfrowa Transformacja Sektora. Postawmy Na Umiejętności!
16.05.2019

Konferencja FINSKILL 2019: Cyfrowa Transformacja Sektora. Postawmy Na Umiejętności!

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy do udziału w trzeciej już, dorocznej konferencji, organizowanej przez Radę. Całodniowa konferencja FINSKILLS 2019 odbędzie się 18 czerwca 2019, w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 (równolegle z Horyzontami Bankowości).

W tym roku hasło przewodnie konferencji brzmi: CYFROWA TRANSFORMACJA SEKTORA. POSTAWMY NA UMIEJĘTNOŚCI!

W programie m.in. temat cyberbezpieczeństwa: człowiek może być najsilniejszym ogniwem, uczestnicy debaty podzielą się dobrymi praktykami w tworzeniu technologicznego środowiska pracy przyjaznego dla pracowników, będziemy również debatować nad tym, jak ożywić uczenie się przez całe życie w sektorze finansowym. To tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji 18 czerwca 2019 r.

Zapraszamy wszystkich interesariuszy działań Rady: przedstawicieli banków, firm ubezpieczeniowych, innych instytucji rynku finansowego, organizacji branżowych, infrastruktury sektora, nadzoru, wyższych uczelni, instytucji edukacyjnych, stowarzyszeń branżowych, partnerów społecznych.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Szczegóły organizacyjne, program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy on-line dostępne pod linkiem: www.aleBank.pl/FINSKILLS

Wykonanie: Faal.pl