Spotkanie Animatora SRK SF z Koordynatorami sieci akademickiej NZB
08.07.2019

Spotkanie Animatora SRK SF z Koordynatorami sieci akademickiej NZB

SRK SF przygotowuje się do podpisania pierwszego sektorowego porozumienia edukacyjnego pomiędzy środowiskiem pracodawców sektora finansowego i sektorem szkół wyższych. Porozumienie ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji studentów wychodzących z uczelni do potrzeb rynku pracy. Dobra współpraca ma przynieść szybszą reakcję i dostosowanie się uczelni do nowych potrzeb zmieniającego się środowiska pracy i zapewnić wyższą efektywność całego procesu uczenia się.

Elementem przygotowań do opracowania projektu porozumienia było spotkanie Animatora Rady i burza mózgów z Koordynatorami akademickiej sieci Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Sformułowano ważne postulaty oraz wiele praktycznych rekomendacji:

  • potrzebny jest realny rozwój dualnego procesu uczenia się,
  • promocja postawy uczenia się przez całe życie,
  • wykorzystanie certyfikatów zawodowych dla wzmocnienia oferty dla studentów,
  • spopularyzowanie formuły wolontariatu jako ważnego doświadczenia rozwojowego zarówno dla studentów, jak i pracowników
  • koncentracja na upowszechnianiu dobrych praktyk, jako działanie multiplikujące rozwiązania, które już są stosowane
  • silna potrzeba aktywności sektora w zakresie prezentowania swojej atrakcyjności jako pracodawca: nowe środowisko pracy w instytucjach finansowych, wiele profili zawodowych, wiele możliwości, różnorodność projektów, nowoczesne technologie.
Wykonanie: Faal.pl