Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs skierowany do przedsiębiorców: "Pracodawca Jutra"
12.07.2019

Konkurs PARP: Pracodawca jutra

PARP zaprasza mikro, MSP i duże przedsiębiorstwa do zaprezentowania swoich „success stories” z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowością w tegorocznej, piątej edycji jest możliwość wyróżnienia najlepszych inicjatyw branżowych. W sektorze finansowym wyboru dokonywać będzie Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

W imieniu PARP i Sektorowej Rady zachęcamy przedsiębiorstwa z sektora finansowego do przystąpienia do konkursu.

Więcej informacji na ulotce (pobierz PDF) oraz na stronie www.PARP.gov.pl.

Wykonanie: Faal.pl