Spotkanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji
26.06.2017

26 czerwca 2017 odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SRK). Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

Po pół roku od uruchomienia projektu była to pierwsza formalna okazja do spotkania się organizacji zaangażowanych w SRK. Łącznie funkcjonuje 6 SRK. Reprezentowane są sektory: budownictwa, finansów, IT, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystyki. Z ramienia SRK SF były Animator i Koordynator, które zaprezentowały dotychczasowe działania Rady w obszarze Sektora Finansowego.

Spotkanie przedstawicieli sektorów było wyjątkową okazją wymiany doświadczeń w prowadzeniu SRK.

 

 

Wykonanie: Faal.pl