Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK
27.10.2017

Omówiliśmy Sektorową Ramę Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, rolę Sektorowej Rady w procedurze włączenia kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także dyskutowaliśmy o możliwościach oferowania szkoleń i doradztwa w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Wykonanie: Faal.pl