Spotkanie na temat Sektorowych Rad ds. Kompetencji
12.12.2017

12 grudnia 2017 PARP zorganizował spotkanie nt sektorowych rad ds. kompetencji dla potencjalnych wnioskodawców, reprezentujących różne branże, zainteresowanych tworzeniem nowych rad sektorowych.

Podczas spotkania SRK SF reprezentowała Małgorzata Gromiec, Członek Komitetu Sterującego SRK SF, która podzieliła się doświadczeniami płynącymi z pierwszego roku funkcjonowania naszej Rady w sektorze finansowym. Prezentacja nt SRK SF została przyjęta przez uczestników spotkania z żywym zainteresowaniem. Dużo pytań, inspirująca dyskusja. Życzymy powodzenia przystępującym do konkursu na utworzenie kolejnych sektorowych rad.

Wykonanie: Faal.pl