Prezentacja SRK SF na Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2018
16.03.2018

 

 

Sektorowa Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego w panelu dotyczącym dobrych oraktyk w sektorze finansowym przedstawiła Małgorzata Gromiec.

 

Czytaj więcej.

Wykonanie: Faal.pl