Konferencja Sektorowe podejście do kwalifikacji
21.06.2018

21 czerwca 2018 Mariola Szymańska-Koszczyc - Animator SRKSF, oraz Małgorzata Gromiec - Sekretarz projektu w roli ekspertek i panelistek brały udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych , zatytułowanej pt. "Sektorowe podejście do kwalifikacji - ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji".

Celem konferencji była wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju systemu kompetencji i kwalifikacji sektorowych. Zaprezentowane zostały najważniejsze rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji sektorowych, w tym także doświadczenia międzynarodowe dotyczące:

- sektorowych ram kwalifikacji,

- sektorowych standardów kompetencji zawodowych, 

- sektorowych rad ds. kompetencji,

- badań kompetencji sektorowych (np. Badanie Kapitału Ludzkiego w branżach).

Konferencja była też miejscem do refleksji nad rolą sektorów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowywaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności czy międzynarodowych inicjatyw w zakresie kompetencji zawodowych takich, jak Proces Boloński, ECVET czy EQAVET.

Wykonanie: Faal.pl