Spotkanie grupy roboczej ds. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego
02.03.2017

2 marca 2017 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (SBKL), w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.  Wśród uczestników członkowie Rady - przedstawiciele Związki Banków Polskich, Pplskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawskiego Instytutu Bankowości, banków oraz zespół badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozmawiamy, jak dostosować badanie do specyfiki sektora finansowego. 

Wykonanie: Faal.pl