AKTUALNOŚCI
25.09.2019

12. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

24 września 2019 r. odbyło się 12. posiedzenie plenarne SRK SF. W gronie członków Rady powitaliśmy nowy podmiot - Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji (BODiE), instytucję kształcącą kadry bankowości spółdzielczej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji nt. wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) w Banku Pekao SA, jako przykładu praktycznego zastosowania sektorowej ramy w przedsiębiorstwie.

Więcej...
23.09.2019

Jak łączyć biznes i edukację? Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra. Wydarzenie będzie połączone z panelem dyskusyjnym na temat: "Jak zbliżyć biznes i edukację?"

Więcej...
18.09.2019

PARP i Uniwersytet Jagielloński zaprezentowały wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL)

17 września PARP i Uniwersytet Jagielloński zaprezentowały wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) podczas konferencji, która zgromadziła blisko 300 osób.

Więcej...
13.09.2019

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami, które ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. 12 września br. Animatorka Rady była gościem dorocznej Konferencji Katedr Finansów uczelni polskich, organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW.

Więcej...
04.09.2019

Bilans Kapitału Ludzkiego

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszamy na ogólnopolską konferencję prezentującą wyniki VI edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Konferencja odbędzie się 17 września 2019 o godz. 10:00 w Centrum Nauki Kopernik.

Więcej...
03.09.2019

Grupa Ekspercka Transformacji Technologicznej

Obszar transformacji technologicznej w instytucjach finansowych został uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jak zapewnić pracowników przygotowanych do pracy w środowisku opartym na technologii cyfrowej, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz z nowym typem klienta?

Więcej...
12.07.2019

Konkurs PARP: Pracodawca jutra

Uwaga! Termin składania zgłoszeń wydłużony do 4 września 2019

PARP zaprasza mikro, MSP i duże przedsiębiorstwa do zaprezentowania swoich „success stories” z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi.

Więcej...
08.07.2019

Spotkanie Animatora SRK SF z Koordynatorami sieci akademickiej NZB

SRK SF przygotowuje się do podpisania pierwszego sektorowego porozumienia edukacyjnego pomiędzy środowiskiem pracodawców sektora finansowego i sektorem szkół wyższych. Porozumienie ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji studentów wychodzących z uczelni do potrzeb rynku pracy. Dobra współpraca ma przynieść szybszą reakcję i dostosowanie się uczelni do nowych potrzeb zmieniającego się środowiska pracy i zapewnić wyższą efektywność całego procesu uczenia się.

Więcej...
28.06.2019

 Konkurs „WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA – dobre praktyki w instytucjach finansowych. Siła różnorodności” z inicjatywy SRK SF

Współpraca międzypokoleniowa w instytucjach finansowych to obszar uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Rada wspiera sektor poprzez podjęcie szeregu działań (mini projektów) w ramach tej inicjatywy. Jednym z nich jest konkurs służący wymianie i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie, Konkurs „Siła Różnorodności”.

Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 15 października br.

Więcej...
18.06.2019

FINSKILLS 2019

"Cyfrowa Transformacja Sektora. Postawmy na Umiejętności!" - tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej konferencji Rady, która odbyła się 18 czerwca 2019 w Warszawie, równolegle z Horyzontami Bankowości. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, firm ubezpieczeniowych, innych instytucji rynku finansowego, organizacji branżowych, infrastruktury sektora, partnerów społecznych, stowarzyszeń branżowych, instytucji edukacyjnych, uczelni - łącznie ok. 100 osób.

Więcej...
06.06.2019

11. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

6 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie SRK-SF. Powitaliśmy nowych członków: przedstawiciela Kasy Krajowej SKOK oraz Warty. Poinformowano o uruchomieniu środków w ramach PO WER dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowych na szkolenia wynikające z pierwszej Rekomendacji Rady.

Więcej...
16.05.2019

Konferencja FINSKILLS 2019 - Zapisy ruszyły

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy do udziału w trzeciej już, dorocznej konferencji, organizowanej przez Radę. Całodniowa konferencja FINSKILLS 2019 odbędzie się 18 czerwca 2019, w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 (równolegle z Horyzontami Bankowości).

Więcej...
16.05.2019

Dzień Otwarty w BNP Paribas: transformacja technologiczna

16 maja 2019 Bank BNP Paribas otworzył swoje drzwi dla koleżanek i kolegów z innych instytucji finansowych, żeby podzielić się swoimi dobrymi praktykami w tworzeniu technologicznego środowiska pracy przyjaznego dla pracowników. Wydarzenie to jest elementem inicjatywy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego w obszarze transformacji cyfrowej, podjętej na bazie wniosków z Branżowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL).

Więcej...
15.05.2019

PARP - Logo

Ruszył długo oczekiwany projekt Kompetencje dla sektorów, w ramach programu POW ER, prowadzony przez PARP. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora finansowego została stworzona możliwość udziału w szkoleniach z dofinansowaniem do 80% wartości usługi szkoleniowej. Dotyczy to szkoleń z obszarów tematycznych, które wprost odpowiadają na Rekomendację Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Więcej...
19.04.2019
03.04.2019

„European Skills, Qualifications and Occupations” to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniach 2-3 kwietnia br. w Warszawie, w siedzibie Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej.

 

Czy ESCO ma szansę stać się użytecznym narzędziem łączącym światy kwalifikacji, umiejętności i zawodów? Co zrobić, żeby ESCO i ZSK zafunkcjonowały razem, nie równolegle? O tym dyskutowali uczestnicy konferencji, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicielki Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Więcej...
19.03.2019

19 marca 2019 członkowie Rady i zaproszeni goście już po raz dziesiąty spotkali się na posiedzeniu plenarnym Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Tematem przewodnim posiedzenia była tzw. Mapa Drogowa BBKL, czyli lista inicjatyw, podjętych przez Radę, na bazie wniosków z branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL).

Więcej...
08.01.2019

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy osoby spoza sektora finansów na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji.

Spotkanie odbędzie się  w siedzibie PARP 24 stycznia 2019. Patrz więcej.

Więcej...
19.12.2018

Na Święta rekomendujemy intensywną odnowę ciała i ducha, a na Nowy Rok życzymy wspaniałych możliwości rozwoju!

Więcej...
19.12.2018

Polecamy artykuł Pulsu Biznesu- relacja z debaty „Bilans kapitału ludzkiego w sektorze finansowym”.

Więcej...
18.12.2018

18 grudnia 2018 po raz dziewiąty i ostatni w tym roku odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Koniec roku jest czasem podsumowań i planów na przyszłość, zatem z satysfakcją stwierdziliśmy 100-procentową realizację Ramowego Planu Pracy Rady na 2018 i  Uchwałą Rady przyjęliśmy plan działań na rok kolejny. Jednym z istotnych zadań zaplanowanych na rok 2019 jest podpisanie pierwszego porozumienia sektorowego pomiędzy podmiotami kształcącymi i pracodawcami, służącego lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Więcej...
12.12.2018

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym SRK SF 

Materiał do pobrania w formacie PDF, po kliknięciu tutaj lub w obrazek.

Więcej...
26.10.2018

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym”, w którym prezentujemy wyniki pierwszego sektorowego badania BKL.

 

Więcej...
25.10.2018

25 października br. metodyczki WIB wzięły udział w warsztatach organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) nt. walidacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

fot. MG

Więcej...
19.10.2018

Sektorowa Rada kontynuuje prace nad wnioskami z sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego i przełożeniem ich na działania do podjęcia przez Radę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. MG

Więcej...
28.09.2018
25.09.2018

25 września w Poznaniu odbyło się seminarium organizowane przez PARP pod hasłem:

„Kompetencje vs. wyzwania sektora finansowego w Polsce”. 

fot. PARP

Więcej...
19.09.2018

Podczas seminarium zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, Małgorzata Gromiec jako przedstawiciel WIB i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego podzieliła się doświadczeniami z procesu tworzenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego. Inne branże poznają najlepsze praktyki z naszego sektora. 

Więcej...
17.09.2018

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na seminarium „Kompetencje vs. wyzwania sektora finansowego w Polsce", które odbędzie się 25 września 2018 w Poznaniu. 

Znalezione obrazy dla zapytania parp

Więcej...
13.09.2018

Nasz główny wnioseki to działanie na rzecz zwolnienie kwalifikacji sektorowych z VAT, SRK SF wystapi z mim do Ministra Finansów.

Więcej...
29.06.2018
21.06.2018

Animator i Sekretarz SRKSF na konferencji IBE - "Sektorowe podejście do kwalifikacji - ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji"

Więcej...
14.06.2018

Merytoryczni uczestnicy, interesujące prezentacje i panele, entuzjastyczne opinie uczestników - tak 12 czerwca 2018 wyglądała konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego - FINSKILLS 2018 - „Pracownik sektora finansowego 4.0: człowiek czy maszyna?”

II Konferencję Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego(SRK SF), zatytułowaną FINSKILLS 2018: PRACOWNIK SEKTORA FINANSOWEGO 4.0: CZŁOWIEK CZY MASZYNA?, otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący SRK SF. Konferencja SRK SF była częścią Horyzontów Bankowości - największego, dorocznego spotkania sektora bankowego, gdzie w jednym miejscu i czasie organizowane są konferencje, spotkania i debaty z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków oraz przedstawicieli środowisk akademickich i samorządowych, firm z sektora okołobankowego. 

Więcej...
08.06.2018
05.06.2018

5 czerwca br. po raz siódmy odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Głównym punktem programu były warsztaty rekomendacyjne z udziałem członków Rady w ramach sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego.  

 

 

Więcej...
29.03.2018

Raport Roczny Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Polecamy kompendium naszej dotychczasowej działalności. (pdf)

 

 

Więcej...
28.03.2018
28.03.2018
27.03.2018

23 marca br. po raz szósty odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetecji Sektora Finansowego. 

Więcej...
16.03.2018

15 marca br. w Warszawie odbył się II Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Przygotowały go cztery instytucje współpracujące z sektorem finansowym: Fundacja Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundacja GPW, Fundacja Think! oraz Fundacja im. Lesława A. Pagi. Patronami kongresu są m.in. Komisja Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Więcej...
26.02.2018

Trzeci kongres za nami, było bardzo merytorycznie i naprawdę interesująco.  Aktywną uczestniczką kongresu oraz prelegentką  była Mariola Szymańska Koszczyc - Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Animatorka Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Więcej...
23.02.2018

"Linking the Learning Journey" - pod takim hasłem odbywa się w dniach 22-23 lutego międzynarodowa konferencja poświęcona szkockiej ramie kwalifikacji.

Więcej...
30.01.2018

W styczniu 2018 mija pierwszy rok funkcjonowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF), który potwierdził konieczność współpracy na rzecz dostosowania kompetencji pracowników sektora finansowego do wymagań gospodarki cyfrowej.

Więcej...
28.01.2018
26.01.2018

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego kończy pierwszy rok. Chcemy, aby praca w sektorze finansowym była atrakcyjna, potrzebna i doceniona. Zapraszam do krótkiej prezentacji i współpracy. Prezentacja w Prezi

Więcej...
19.12.2017
12.12.2017

12 grudnia 2017 PARP zorganizował spotkanie nt sektorowych rad ds. kompetencji dla potencjalnych wnioskodawców, reprezentujących różne branże, zainteresowanych tworzeniem nowych rad sektorowych. 

Więcej...
08.12.2017

8 grudnia 2017, w rok po ukonstytuowaniu się Rady, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego spotkała się po raz piąty na plenarnym posiedzeniu. Dużo uwagi poświęcono tematyce etyki w relacjach bank-klient oraz pracodawca-pracownik.

Więcej...
20.11.2017

Dnia 20 listopada br. przed grudniowym plenarnym posiedzeniem odbyło się prezydium Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Więcej...
03.11.2017

Dnia 3 listopada 2017 odbyła się konferencja SKILLS FORECASTING SEMINAR 2017 w Brukseli.

Więcej...
27.10.2017

W ostatni piątek października odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK.

Więcej...
29.09.2017
18.09.2017

18 września 2017 r.  w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie po raz czwarty odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział ponad 30 członków Rady, w tym także członkowie obserwatorzy.

Więcej...
12.09.2017

Przygotowania do wrześniowego posiedzenia plenarnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego są już na finiszu. Dziś ostatnie szczegóły dopracowywało Prezydium Rady. Posiedzenie plenarne SRK SF już 18 września 2017. 

Więcej...
29.06.2017
26.06.2017

26 czerwca 2017 odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SRK). Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej...
20.06.2017

O tym, jakie kierunki obrać w procesie rozwoju sektora finansowego i kompetencji zawodowych jego pracowników dyskutowano podczas 1. dorocznej konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych i uczelni.

Więcej...
16.06.2017

Uruchomiliśmy możliwość internetowego zadawania pytań na Konferencję i wpisywania rekomendacji dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Więcej...
02.06.2017

2 czerwca 2017 r.  w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie po raz trzeci odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział niemal 30 członków Rady, członkowie obserwatorzy z Ministerstwa Finansów i „Solidarności”, zaproszeni goście z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Alterum. 

Więcej...
26.05.2017

Szanowni Państwo,

Ruszyła rejestracja do udziału w I Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Wydarzenie pod hasłem: „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”  odbędzie się już 20 czerwca br., w godz.: 10:00-15:30.

 

Więcej...
18.05.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy do udziału w pierwszej dorocznej konferencji, organizowanej przez Radę. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2017, w godz. 10:00-15:30, w Warszawie, pod hasłem: „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”.  Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni.

Więcej...
22.03.2017

22 marca 2017 r odbyło się drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas posiedzenia poszerzono skład Rady o kolejnych członków reprezentujących banki, ubezpieczycieli, uczelnie wyższe oraz związki zawodowe. Obecnie Rada liczy 36 członków. 
Rada powołała dwa stałe komitety: Komitet ds. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego, badań i analiz oraz Komitet ds. edukacji, kwalifikacji i sektorowej ramy kwalifikacji. Przyjęto też Plan Komunikacji Rady.

Więcej...
02.03.2017

2 marca 2017 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (SBKL), w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.  Wśród uczestników członkowie Rady - przedstawiciele ZBP, PIU, WIB, banków oraz zespół badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i PARP. Rozmawiamy, jak dostosować badanie do specyfiki sektora finansowego. 

Więcej...
08.02.2017

8 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, z udziałem Komitetu Ewaluacyjnego. Głównym tematem obrad było przygotowanie do sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (SBKL), które jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed Radą w perspektywie tego roku. Rola Sektorowej Rady ds. Kompetencji w badaniach SBKL będzie szerzej omawiana w gronie wszystkich członków Rady na posiedzeniu plenarnym, zaplanowanym na 22 marca br.

Więcej...
19.12.2016

 Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Sektor finansowy, jako jeden z sześciu sektorów gospodarki polskiej, rozpoczyna pionierski projekt, który ma na celu lepsze dopasowanie kompetencji bankowców i finansistów do nowych trendów rynkowych i oczekiwań klientów.Projekt został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łącznie w Radzie reprezentowanych jest 25 podmiotów, w tym m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego oraz firmy szkoleniowe.

Więcej...
12.12.2016

„Pomagamy się rozwijać” – to motto Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Rada ukonstytuowała się 12 grudnia br. na pierwszym posiedzeniu plenarnym, w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego została zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. 

 

Więcej...
Galeria
20-06-2017 - Konferencja SRKSF


02-06-2017 - 3 posiedzenie plenarne SRKSF


22-03-2017 - 2 posiedzenie plenarne SRKSF


08-02-2017 - Spotkanie Komitetu Sterującego SRKSF


12-12-2016 - Spotkanie inauguracyjne SRKSF
Wykonanie: Faal.pl