AKTUALNOŚCI
19.12.2017
12.12.2017

12 grudnia 2017 PARP zorganizował spotkanie nt sektorowych rad ds. kompetencji dla potencjalnych wnioskodawców, reprezentujących różne branże, zainteresowanych tworzeniem nowych rad sektorowych. 

Więcej...
08.12.2017

8 grudnia 2017, w rok po ukonstytuowaniu się Rady, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego spotkała się po raz piąty na plenarnym posiedzeniu. Dużo uwagi poświęcono tematyce etyki w relacjach bank-klient oraz pracodawca-pracownik.

Więcej...
23.11.2017
20.11.2017

Dnia 20 listopada br. przed grudniowym plenarnym posiedzeniem odbyło się prezydium Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Więcej...
03.11.2017

Dnia 3 listopada 2017 odbyła się konferencja SKILLS FORECASTING SEMINAR 2017 w Brukseli.

Więcej...
27.10.2017

W ostatni piątek października odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK.

Więcej...
29.09.2017
18.09.2017

18 września 2017 r.  w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie po raz czwarty odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział ponad 30 członków Rady, w tym także członkowie obserwatorzy.

Więcej...
12.09.2017

Przygotowania do wrześniowego posiedzenia plenarnego Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego są już na finiszu. Dziś ostatnie szczegóły dopracowywało Prezydium Rady. Posiedzenie plenarne SRK SF już 18 września 2017. 

Więcej...
29.06.2017
26.06.2017

26 czerwca 2017 odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SRK). Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej...
20.06.2017

O tym, jakie kierunki obrać w procesie rozwoju sektora finansowego i kompetencji zawodowych jego pracowników dyskutowano podczas 1. dorocznej konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych i uczelni.

Więcej...
16.06.2017

Uruchomiliśmy możliwość internetowego zadawania pytań na Konferencję i wpisywania rekomendacji dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Więcej...
02.06.2017

2 czerwca 2017 r.  w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie po raz trzeci odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział niemal 30 członków Rady, członkowie obserwatorzy z Ministerstwa Finansów i „Solidarności”, zaproszeni goście z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Alterum. 

Więcej...
26.05.2017

Szanowni Państwo,

Ruszyła rejestracja do udziału w I Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Wydarzenie pod hasłem: „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”  odbędzie się już 20 czerwca br., w godz.: 10:00-15:30.

 

Więcej...
18.05.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy do udziału w pierwszej dorocznej konferencji, organizowanej przez Radę. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2017, w godz. 10:00-15:30, w Warszawie, pod hasłem: „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”.  Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni.

Więcej...
22.03.2017

22 marca 2017 r odbyło się drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas posiedzenia poszerzono skład Rady o kolejnych członków reprezentujących banki, ubezpieczycieli, uczelnie wyższe oraz związki zawodowe. Obecnie Rada liczy 36 członków. 
Rada powołała dwa stałe komitety: Komitet ds. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego, badań i analiz oraz Komitet ds. edukacji, kwalifikacji i sektorowej ramy kwalifikacji. Przyjęto też Plan Komunikacji Rady.

Więcej...
02.03.2017

2 marca 2017 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (SBKL), w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.  Wśród uczestników członkowie Rady - przedstawiciele ZBP, PIU, WIB, banków oraz zespół badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego i PARP. Rozmawiamy, jak dostosować badanie do specyfiki sektora finansowego. 

Więcej...
08.02.2017

8 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, z udziałem Komitetu Ewaluacyjnego. Głównym tematem obrad było przygotowanie do sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (SBKL), które jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed Radą w perspektywie tego roku. Rola Sektorowej Rady ds. Kompetencji w badaniach SBKL będzie szerzej omawiana w gronie wszystkich członków Rady na posiedzeniu plenarnym, zaplanowanym na 22 marca br.

Więcej...
19.12.2016

 Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Sektor finansowy, jako jeden z sześciu sektorów gospodarki polskiej, rozpoczyna pionierski projekt, który ma na celu lepsze dopasowanie kompetencji bankowców i finansistów do nowych trendów rynkowych i oczekiwań klientów.Projekt został zainicjowany przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łącznie w Radzie reprezentowanych jest 25 podmiotów, w tym m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego oraz firmy szkoleniowe.

Więcej...
12.12.2016

„Pomagamy się rozwijać” – to motto Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Rada ukonstytuowała się 12 grudnia br. na pierwszym posiedzeniu plenarnym, w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego została zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. 

 

Więcej...Galeria
20-06-2017 - Konferencja SRKSF


02-06-2017 - 3 posiedzenie plenarne SRKSF


22-03-2017 - 2 posiedzenie plenarne SRKSF


08-02-2017 - Spotkanie Komitetu Sterującego SRKSF


12-12-2016 - Spotkanie inauguracyjne SRKSF
Wykonanie: Faal.pl