Numer 13

5 postów

Porozumienie edukacyjne: jak lepiej dopasować kompetencje absolwentów do potrzeb pracodawców?

Mariola Szymańska-KoszycPrzed nami podpisanie z inicjatywy pierwszego Rady porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami. Porozumienie będzie służyło lepszemu dopasowaniu kompetencji studentów wychodzących z uczelni do potrzeb rynku pracy. Dobra współpraca ma przynieść szybszą reakcję i dostosowanie się uczelni do nowych potrzeb zmieniającego się środowiska pracy i zapewnić wyższą efektywność całego procesu uczenia się.

Zapraszamy do lektury 13. Newslettera SRK SF, w którym przedstawiamy nasze przygotowania do podpisania porozumienia, a także inne ważne inicjatywy Rady prowadzone w ostatnich miesiącach.

Mariola Szymańska-Koszyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady

Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym

Przegląd certyfikatów zawodowych funkcjonujących w sektorze finansowym

Raport powstał jako efekt badań typu desk top przeprowadzonych przez EY, na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Podstawowym celem badania był przegląd certyfikatów funkcjonujących w poszczególnych segmentach sektora finansowego, w powiązaniu z nowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla pracowników sektora. Badanie daje ilościowy i jakościowy obraz certyfikatów wykorzystywanych w sektorze […]

13. Posiedzenie Plenarne SRK SF

13. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

10. grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. Rada podsumowała realizację swoich działań za kończący się rok i przyjęła Plan Pracy Rady na 2020 rok. W programie posiedzenia znalazła się między innymi prezentacja wyników raportu „Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym”, przygotowanego prze […]

Przedstawiciele SRK SF na Konferencji Digital Finance Summit 2019

Dzielimy się wiedzą: przedstawiciele SRK SF na Konferencji Digital Finance Summit

Jesienią 2019 r. dwie przedstawicielki Rady, Zuzanna Piasecka oraz Ewa Fizyta, wzięły udział w DIGITAL FINANCE SUMMIT, konferencji zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Federację Bankową. Uczestniczki wysoko oceniły program konferencji i podzieliły się płynącymi z niej refleksjami  i wiedzą w 6 kluczowych obszarach: Bankowość, Ubezpieczenia, Społeczeństwo, Technologia, Edukacja, Ekosystemy. Główne […]

Cyfrowe środowisko pracy w sektorze finansowym. Dobre praktyki rynkowe.

Cyfrowe środowisko pracy. Dobre praktyki rynkowe – badanie SRK SF

Raport powstał jako efekt analizy wyników badania ankietowego dotyczącego tworzenia cyfrowego miejsca pracy „Cyfrowe Środowisko Pracy. Dobre praktyki rynkowe”. Badanie ankietowe zostało przygotowane i przeprowadzone na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w I połowie 2019 r. Do badania zostali zaproszeni wszyscy członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji oraz Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. […]