Numer 14

6 postów

Rzeczywistość pracy zdalnej

Mariola Szymańska-Koszyc

Świat przyszłości, do którego przygotowywaliśmy się krok po kroku, nagle się wydarzył. Obrazy z raportów „Praca przyszłości” mamy tu i teraz. Doświadczamy „nauki w boju”. Ten czas wymaga mobilizacji i współpracy.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego chce być agorą dzielenia się wiedzą i wypracowywania dobrych rozwiązań wspierających ludzi i organizacje w kształtowaniu środowiska pracy na miarę naszych czasów.

Ten trudny czas minie. Dzisiaj musimy być ostrożni, zachować spokój i pogodę ducha. Uczmy się z tego doświadczenia jak najwięcej. Wkrótce – mam nadzieję – będziemy mierzyć się z wyzwaniami, których rozwiązanie będzie realnie zależało od tego, kim i jacy jesteśmy. Jestem przekonana, że zdamy ten egzamin.

Życzę Wszystkim zdrowia i jak najszybszego powrotu do … bezpośrednich kontaktów i wspólnego budowania lepszego świata.

Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, jeśli chcesz zajść daleko, idź RAZEM. (mądrość ludowa)

Mariola Szymańska-Koszczyc
Animator Rady, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

 

Zdalne szkolenia odpowiedzią na nowe wyzwania w branży szkoleniowej w dobie COVID-19

Branża szkoleniowo-doradcza stała się jedną z tych, które najszybciej i najmocniej odczuły negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa.  Aby złagodzić wpływ COVID-19 na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym dedykowanych podnoszeniu kwalifikacji kadr w firmach i budowaniu kompetencji przedsiębiorców, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z PARP podjęło decyzję o […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

Pierwsze zdalne posiedzenie Prezydium SRK SF

18 marca 2020 r., po raz pierwszy w trybie on-line,  odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady. Dokonano przeglądu aktualnej sytuacji w projekcie Rady i zaplanowano działania na najbliższe tygodnie. Marcowe posiedzenie Rady zostało przesunięte. Prezydium postanowiło, że o nowym terminie posiedzenia plenarnego zadecyduje, kiedy sytuacja ogólna w kraju będzie bardziej […]

PO WER - III runda naboru w ramach Projektu dla Sektorów – środki na szkolenia z Rekomendacji SRK-SFIII runda naboru w ramach Projektu dla Sektorów – środki na szkolenia z Rekomendacji SRK-SF

III runda naboru projektów szkoleniowych, korzystających z dofinansowania PO WER dzięki Rekomendacji SRK Finanse

Od 26 marca do 16 kwietnia 2020 r. trwa III runda naboru zgłoszeń do projektu „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” w ramach PO WER. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora finansowego mogą skorzystać z dofinansowania szkoleń do 80% wartości usługi szkoleniowej. To efekt działalności Sektorowej Rady ds. […]

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020

10 marca 2020 r. blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020 – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres odbył się pod patronatami ministerstw: Finansów, Rozwoju […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego partnerem w porozumieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego partnerem w porozumieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Tworzenie płaszczyzny współpracy szkół wyższych i pracodawców dla lepszego dopasowania kompetencji absolwentów uczelni – przyszłych pracowników sektora do potrzeb rynku pracy w sektorze finansowym, to cel podpisanego w styczniu 2020 r. porozumienia między Związkiem Banków Polskich i KRASP. Sektorowa Rada jest wymieniona jako aktywny partner w realizacji tego porozumienia. SRK […]

Postrzeganie banków jako potencjalnych pracodawców – wywiad

Postrzeganie banków jako potencjalnych pracodawców – wywiad z prof. dr hab. M. Zaleską

Banki i inne instytucje finansowe chcą jak najszerzej otwierać się na młodych pracowników. Wyzwaniem staje się sprostanie oczekiwaniom pokolenia Y i Z. Wartościowej informacji na ten temat dostarczają wyniki badania przeprowadzonego w zeszłym roku wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej. Wśród priorytetowych oczekiwań młodych kandydatów do pracy znalazły się: wynagrodzenie podstawowe, […]