Numer 16

6 postów

Drodzy Sympatycy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Mariola Szymańska-Koszyc

Rada intensywnie wykorzystała ostatnie miesiące. Teraz ruszamy z nowymi projektami, które mają pomagać w zmierzeniu się z wyzwaniami nowej „normalności”, kształtowanej pandemią koronawirusa. Dostępne są nowe środki na szkolenia pracowników mikro, małych i średnich firm sektora.

Uruchamiamy badanie diagnozujące nowe praktyki pracy zdalnej i uczenia się zdalnego w sektorze. Analizujemy zainteresowanie studentów pracą w sektorze finansowym i sposób dostosowania pracodawców sektora do oczekiwań młodego pokolenia.

Zapraszamy na IV Doroczną Konferencję SRK SF, FINSKILLS2020, pierwszy raz ONLINE, 23 listopada

DO ZOBACZENIA!

Mariola Szymańska-Koszczyc
Animator Rady, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

BRANŻOWA KONFERENCJA SEKTORA FINANSOWEGO: TRZEBA TU BYĆ

23 listopada 2020 r. zapraszamy na IV doroczną Konferencję Rady FINSKILLS2020 ONLINE. Motywem przewodnim będzie transformacja cyfrowa i jej wpływ na sektor finansowy, z uwzględnieniem zmian, jakie przyniosła pandemia: pokażemy m.in. polski sektor finansowy „po” covidowej burzy, porozmawiamy, jak zmieniło się środowisko pracy i rozwoju i jak działania wszystkich interesariuszy […]

SRK SF uruchomiła nowe badanie, którego celem jest zidentyfikowanie zmian w środowisku pracy i procesie uczenia się, wywołanych pandemią koronawirusa. Transformacja cyfrowa przyspieszona kryzysem pandemicznym będzie w sektorze finansowym wiązała się z intensywną autonomizacją procesów i reorganizacją pracy. W efekcie możemy obserwować rosnącą liczbę zwolnień, przy równoczesnym wzmożonym poszukiwaniu pracowników o profilu kompetencji, umożliwiającym pracę z nowymi technologiami. Celem badania jest: • przedstawienie głównych trendów zmian zachodzących w wyniku transformacji cyfrowej w sektorze finansowym i wskazanie konsekwencji dla przyszłości pracy, • analiza wyzwań na rynku pracy w sektorze finansowym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup pracowników, • identyfikacja postaw i wiedzy odnośnie do transformacji cyfrowej, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeby podnoszenia kompetencji pracowników, • opracowanie rekomendacji pomagających kształtować podejście menedżerów i działów HR w odniesieniu do nadchodzących zmian na rynku pracy w sektorze finansowym • opracowanie rekomendacji dla regulatora w odniesieniu do kształtowania interwencji na rynku pracy sektora Analizie poddane zostaną: reorganizacja form wykonywania pracy; zmiana profilu kompetencji; postawa wobec szkoleń i kwestii rozwijania kompetencji. Każdy z obszarów zostanie zanalizowany z perspektywy pracownika i pracodawcy. Badanie będzie kontynuacją badania Rady z 2019 roku nt. "Dobre praktyki transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych". Badanie, we współpracy z SRK Finanse przeprowadzi zespół badawczy DELab UW pod kierownictwem dr hab. prof. UW Katarzyny Śledziewskiej. Wyniki zostaną przedstawione na dorocznej Konferencji SRK Finanse FINSKILLS online 23 listopada 2020 r. Zapraszamy do udziału w ankiecie badawczej.

ZABIERZ GŁOS: PANDEMIA COVID-19 A PRZYSZŁOŚĆ PRACY W SEKTORZE FINANSOWYM

SRK SF uruchomiła nowe badanie, którego celem jest zidentyfikowanie zmian w środowisku pracy i procesie uczenia się, wywołanych pandemią koronawirusa. Transformacja cyfrowa przyspieszona kryzysem pandemicznym będzie w sektorze finansowym wiązała się z intensywną autonomizacją procesów i reorganizacją pracy. W efekcie możemy obserwować rosnącą liczbę zwolnień, przy równoczesnym wzmożonym poszukiwaniu pracowników […]

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

SKORZYSTAJ Z NOWYCH ŚRODKÓW NA SZKOLENIA Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Dzięki Rekomendacji Nadzwyczajnej SRK Finanse dotyczącej zakresu wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii  COVID-19, w ramach Działania 2.21 PO WER „Kompetencje dla sektorów ” mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie usług szkoleniowych do wysokości 80% wartości usługi. Nabór wniosków trwa od 22 września do 30 listopada 2020 […]

16. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

16. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

30 września 2020 r. odbyło się trzecie w tym roku, zdalne posiedzenie plenarne SRK SF, poświęcone m.in. omówieniu statusu wydanych i przygotowanych Rekomendacji Rady: 2. Rekomendacja SRK Finanse – uchwalona przez SRK w 2019, została w maju 2020 r. uzupełniona o formułę zdalną szkoleń W głosowaniu została przyjęta 3. Rekomendacja […]

Baza Usług Rozwojowych PARP w nowej odsłonie

Baza Usług Rozwojowych PARP w nowej odsłonie

Od września 2020r. jest dostępna  ogólnopolskiej Baza Usług Rozwojowych (BUR) w nowej, przyjaznej szacie. Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do korzystania z usług rozwojowych dostępnych w bazie a firmy szkoleniowe do poszerzania swojej oferty szkoleń. W BUR można znaleźć m.in. szkolenia wynikające z Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, skierowane do […]

Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy

Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy

Rozwój technologii, a szczególnie rozwój procesów automatyzacji, możliwości komunikacji i porozumiewania się na odległość w krótkim czasie wpłynął na nasze codzienne życie i dalej będzie je zmieniać. Zapraszamy do lektury raportu PARP „Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy”. W raporcie zostały omówione zagadnienia dot. m. in. oddziaływania […]