Numer 20

7 postów

Drodzy Członkowie Społeczności Rozwoju Sektora Finansowego,

Mariola Szymańska

czerwcowa konferencja naszej Rady FINSKILLS 2021 dostarczyła nam poważnego materiału do przemyśleń co do najważniejszych sektorowych działań potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju kadr sektora finansowego.

Ważnym wątkiem była debata nad tezą: „Młodzi ludzie będą chcieli pracować w sektorze finansowym”. Debatę wygrała …Opozycja do tej tezy.

Czas na działanie jest TERAZ. Wyniki finalizowanego aktualnie 2. Branżowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego potwierdzają i wzmacniają potrzebę współpracy sektora finansowego na rzecz zachęcenia młodego pokolenia do pracy w sektorze. To szansa na włączenia się w proces dobrego wykorzystania usług finansowych dla tworzenia lepszego, zielonego, zrównoważonego świata.

Teraz jest czas na pokazanie nowej odsłony środowiska pracy w sektorze finansowym, które staje się coraz bardziej otwarte, agilowe i różnorodne. Organizacje sektora finansowego powinny aktywnie pokazywać atrakcyjne ścieżki rozwoju dla młodych ludzi i przełamywać funkcjonujące stereotypy.

„Pracując w sektorze finansowym lepiej rozumiemy świat”. Z tym przesłaniem Sektorowa Rada ds. Kompetencji przygotowuje się do prezentacji wyników najnowszego raportu BBKL i wypracowania wspólnych działań. Śledźcie naszą stronę www i informacje w mediach społecznościowych.

Stały rozwój na najlepsza recepta na budowanie zawodowej odporności ;)

Mariola Szymańska
Animatorka SRK SF, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

Raport 2. Branżowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym już za chwilę – 20. posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

22 września 2021 r. odbyło się 20. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie dorocznej Konferencji SRK SF oraz zaplanowanie działań, mających na celu upowszechnienie wyników 2. Branżowego Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego. W podsumowaniu Konferencji podkreślono ogromną odpowiedzialność sektora finansowego za zrównoważony rozwój. Zrównoważone finansowanie […]

Rusza VI edycja konkursu „Pracodawca Jutra”. PARP doceni najlepsze inicjatywy edukacyjne

Zapraszamy pracodawców do Konkursu „Pracodawca jutra”

„Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Tegoroczna edycja konkursu wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W […]

Akademia kompetencji sektora finansowego - SRK Finanse

Szkolenia z kolejnej rekomendacji SRK Finanse, w ramach II rundy konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2”

We wrześniu został uruchomiony kolejny projekt adresowany do mikro-, małych, średnich przedsiębiorców z sektora finansowego w zakresie dofinansowania kosztu usług szkoleniowych i doradczych, zebranych w rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Łącznie Operator udzieli dofinansowania do kosztu usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 5 916 zł (netto) na jednego pracownika. […]

SRK - Finanse - Jak przedsiębiorcy oceniają przydatność różnych działań rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020? – raport PARP - Szkolenia z rekomendacji sektorowych rad w ocenie przedsiębiorców

Jak przedsiębiorcy oceniają przydatność różnych działań rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020? – raport PARP

Przedsiębiorcy sektora MŚP branży finansowej w ciągu ostatnich trzech lat otrzymali trzecią już rekomendację SRK Finanse obejmującą szkolenia i doradztwo z dofinansowaniem. Jak oceniają przydatność tych propozycji? Czy pomogły im one w rozwijaniu i utrzymaniu biznesu? Czy zwiększyły ich kompetencje i konkurencyjność na rynku? Które tematy cieszyły się największym zainteresowaniem? […]

Raport - ESG - miecz Demoklesa czy szansa na strategiczną zmianę - PwC, FRN, CFA Society Poland, SN CRN - Ryzyko ESG w raporcie PwC

Już niemal co trzeci inwestor w Polsce uwzględnia ryzyka ESG w swojej strategii inwestycyjnej – raport PwC

Na światowych rynkach mocno rozwija się trend zrównoważonego inwestowania, z angielskiego sustainable investments. Oznacza to, że w decyzjach inwestycyjnych i w ocenie firm giełdowych uwzględnianie są czynniki z trzech obszarów: środowiskowego (environmental), społecznego (social) oraz ładu korporacyjnego (governance). Czynniki ESG coraz częściej wpływają na wycenę spółek również na polskim rynku. […]

Raport Deloitte "Interbank ecosystems in Europe. Accelerated transformation through collaboration"

Polska w czołówce europejskich państw z największą liczbą kooperacji pomiędzy bankami – raport Deloitte

Coraz lepsza współpraca między instytucjami finansowymi sprawia, że sektor bankowy rozwija się szybciej i staje się bardziej innowacyjny. Z raportu „Interbank ecosystems in Europe. Accelerated transformation through collaboration” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że od 2014 roku w Europie liczba tzw. interbank ecosystems, czyli inicjowanych w celu stworzenia nowych produktów i […]