Numer 22

6 postów

Drodzy Członkowie Społeczności Rozwoju Sektora Finansowego,

niedawno zadawaliśmy sobie pytanie: JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ NASZ ŚWIAT PO PANDEMII, czyli tzw. NOWE NORMAL? O zgrozo, teraz zadajemy sobie pytanie, czy będzie świat PO WOJNIE…

Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli pragniesz zajść daleko, idź RAZEM. To dobre motto dla działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego w 2022 roku.

Ta sytuacja pokazuje, że słabo uczymy się na błędach i dostępnej ludzkiej mądrości. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego, przygotowała krótki raport z rekomendacjami, które opracowane przed wojną, nadal utrzymują swoją aktualność.

Przytoczę skrótowo kilka, zachęcając do zajrzenia do całego, zwięzłego Raportu:

– dr Małgorzata Bonikowska, THINKTANK: w czerwcu zeszłego roku w swoim przeglądzie trendów politycznych przestrzegała przed Rosją: „W postrzeganiu niektórych społeczeństw rysuje się alternatywa dla demokracji i dokonanie wyboru nie jest oczywiste. Potrzebne są zmiany w obecnym ustroju demokratycznym.”

– Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący SRK SF, Prezes Związku Banków Polskich: „Sektor finansowy jest krytyczny dla solidnej kondycji ekonomicznej państwa i obywateli. Jest ważną częścią społeczno-gospodarczego kapitału naszego kraju”

– prof. dr hab. Bolesław Rok, ALK: „Sektor finansowy ma narzędzia do budowania odporności na przyszłe kryzysy. Zrównoważone finansowanie to szansa i odpowiedzialność sektora finansowego.”

– prof. dr hab. Jerzy Hausner, Open Eyes Economy Summit: „Kluczowa staje się umiejętność uczenia się nowych rzeczy i oduczania tych już niepotrzebnych. (…) Potrzebujemy: wzmacniania kapitału społecznego opartego na zaufaniu, dialogu, współpracy i komunikacji, przezwyciężania antagonizmów społecznych i budowania wzorców przywództwa policentrycznego i demokratycznego.”

– dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH: „Wiedza jest jak jogurt: ma swój termin ważności. Uczmy się przez całe życie.”

– Nikolay Kirov, ALK: “Rolą menadżera, lidera, przewodnika jest wspieranie pracowników. Coraz częściej rolą modelową staje się tak zwany servant leadership, służebny model przywództwa: iść, budować, wspierać. Złożoność świata stawia wyjątkowe wyzwania przed menadżerami, których rolą jest coraz bardziej wspieranie pracowników, budowanie zaufania i kultury współpracy w organizacji.”

– Maja Chabińska-Rossakowska, ING Bank: „W ciągu ostatniego roku, w moim ogródku, na jałowcu zakiełkował i wyrósł świerk. Nie wiem jeszcze, co zwycięży, czy będzie to jałowco-świerk, czy ostatecznie świerk. Na pewno nie będzie już jałowcem.”

Transformacja ku nieznanemu dotyczy dziś w zasadzie wszystkich sfer życia, w sposób szczególny kształtuje nasze życie zawodowe. Nie spodziewaliśmy się, że do VUCA trzeba będzie dodać War. W tych czasach każdy szuka odpowiedzi i drogowskazów. Wspólną, dobrą drogę możemy odnaleźć tylko RAZEM ❤.

Mariola Szymańska
Animatorka SRK SF, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

SRK - Broszura - Praca w sektorze finansowym - SRK Finanse rekomenduje

Praca w sektorze finansowym – SRK Finanse rekomenduje

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem Rady SRK SF, „Praca w sektorze finansowym. SRK Finanse rekomenduje”. Ta zwięzła broszura podsumowuje 2. badanie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym. Znajdziecie w nim Państwo najważniejsze rekomendacje dla pracodawców, pracowników, uczelni i studentów w zakresie dostosowania się do zmieniającego się […]

Raport roczny SRK Finanse

Raport roczny SRK Finanse

Coroczny raport Rady ma charakter opracowania merytorycznego, w którym Rada chce dostarczać ważnych refleksji i rekomendacji dla rozwoju ludzi i organizacji sektora finansowego. Tegoroczny raport „Przyszłość człowieka w usługach finansowych” jest zbiorem wartościowych opinii, diagnoz i inspiracji znakomitego grona ekspertów, którzy dzielili się swoją ekspertyzą w takcie konferencji FINSKILLS 2022. […]

Uczenie się przez całe życie

5. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) jako drzwi do nowej formy kształcenia wyższego. Rekomendacje niezbędnych modyfikacji istniejącego podejścia

Ważne dla rynku kwalifikacji w Polsce zagadnienie 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji zaprezentowali na forum SRK SF: Prof. Jerzy Woźnicki , Pani Katarzyna Trawińska-Konador oraz Pan Marcin Dokowicz. Aktualnie poziom 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji został zdefiniowany jako poziom kształcenia specjalistycznego w ramach kształcenia wyższego, jednak poza systemem studiów (poziom powyżej […]

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022

SRK Finanse uczestnikiem ważnych konferencji

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022 r. pn. „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”. W trakcie wystąpień i dyskusji podkreślano, że: współpraca świata nauki z gospodarką oraz administracją jest kluczowa dla budowy potencjału intelektualnego i materialnego Polaków i Polski; nie uda się uniknąć zagrożeń, sprostać wyzwaniom i […]

Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji - Raport DELab UW - Future Collars

Rynek pracy, edukacja i kompetencje w raportach

W mijającym kwartale na stronach Rady zostało opublikowanych kilka raportów z badań prowadzonych wśród pracodawców, pracowników i studentów, dot. diagnozy rynku pracy oraz kompetencji na rynku pracy – zapraszamy do lektury: Raportu DELab UW, zainicjowanego przez Future Collars „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji”, który przedstawia bardzo ciekawe wnioski […]