Ludzie i Instytucje

LISTA CZŁONKÓW SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA FINANSOWEGO

 

   

1. Alfred Bujara

 


Krajowy Sekretariat Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

 

Przewodniczący

2. Joanna Czarnecka

PKO Bank Polski SA

Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem

4. Ewa Fizyta

Sekcja Banków Średniej Wielkości
i Oddziałów Kredytowych, Związek Banków Polskich

Przewodnicząca Sekcji Banków Średniej Wielkości i Oddziałów Kredytowych

 

5. Jacek Fotek

 

Giełda Papierów Wartościowych

Wiceprezes Zarządu

6. Katarzyna Freyer-     Stryjak

SGB-Bank SA

 

Kierownik Biura Rozwoju Kadr, Departament Rozwoju Kadr i Komunikacji

 

7. Bartłomiej Górniak

Bank Pekao SA

 

Dyrektor Zarządzający, Departament Szkoleń i Zarządzania Wiedzą

 

 

8. Włodzimierz Grudziński

 

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

Przewodniczący Rady Fundacji

 

9. prof. dr hab.          Małgorzata 
 Iwanicz-Drozdowska

 

Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie

Kierownik Zakładu Systemu Finansowego, Instytut Finansów

 

10. Anna Kęsik

 

 ING Bank Śląski S.A.

Dyrektor Centrum ds. Doświadczeń Kandydatów i Pracowników

11. dr Anna Kowalska

PZU SA/PZU Życie SA

 Dyrektor ds. Biznes Partneringu

 

12. Teresa Kudlicka

 

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Doradca Zarządu

13. Marek Kupiec

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (woj. Mazowieckie)  

 

Przewodniczący Komisji OPZZ Pracowników Instytucji Finansowych

Członek WRDS

 

 

14. Magdalena Legęć

 

BGŻ BNP Paribas SA

Dyrektor Wykonawczy

16. dr hab. Maciej Ławrynowicz prof. nadzw. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 Członek Rady Wydziału Ekonomii

 

15. Andrzej Maciążek

 

Polska Izba Ubezpieczeń

Wiceprezes Zarządu

 

16. Waldemar                Markiewicz

 

Izba Domów Maklerskich

Prezes Zarządu

17. Teresa Nowak

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Zastępca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

18. prof. dr hab.            Krzysztof Opolski

 

Uniwersytet Warszawski

 

Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości

19. Grzegorz Parol

  

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

 

 Dyrektor Biura 

 

20.  Sylwester Pedowicz

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Wiceprzewodniczący Rady KPF

21. Piotr Piasecki

Plus Bank SA  p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

 

22. Zuzanna Piasecka

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dyrektor Departamentu HR

 

23. Filip Pietkiewicz-      Bednarek

 

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Dyrektor ds. Komunikacji

 

24. Krzysztof                Pietraszkiewicz

 

 Związek Banków Polskich

 Prezes Zarządu

 

25. Piotr Polak

 

Rada Pracowników Banku Ochrony Środowiska SA

Przewodniczący Rady Pracowników BOŚ SA

 

26. Paulina                    Rutkowska

 

mBank SA

Dyrektor Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji

 

27. Małgorzata              Różalska

 

Forum Związków Zawodowych

Przedstawiciel Związku Zawodowego Banku Pekao SA

 

28. Monika                    Stołowska

 

Alior Bank SA

Dyrektor Departamentu HR Centrala

 

29. Marcin Stroński

 

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, 

 Sekretarz

 

30. Mariola
    Szymańska- Koszczyc

 

Fundacja Warszawski
Instytut Bankowości

Wicerezes Zarządu

 

31. prof. dr hab.            Tadeusz                  Winkler-Drews

 

Akademia Leona Koźmińskiego

Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń 

 

32. prof. dr hab. inż.       Jerzy Woźnicki

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 

Członek Prezydium KRASP

 

33. dr Mariusz Zygierewicz 

 

Związek Banków Polskich

 Pełnomocnik Zarządu ZBP  kierujący Zespołem ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr Bankowych

 

34. Katarzyna                Żmudzka

 

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Wicedyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr

 

Członkowie Obserwatorzy

 

   

 

35. Izabela Bilińska -Trzopek

 

OPZZ  

Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników  OPZZ

 

 

36. Katarzyna        Pawińska

 

Ministerstwo Finansów

 

Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów

 

37. Joanna Ratajczak

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy PZU

 

38. Małgorzata              Szelest

 

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

 

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Banku Citi-Handlowy

 

 

Partnerzy Współpracujący

 

   

 

 

39. Marcin Kapiński

 

 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

 

Dyrektor Generalny

Wykonanie: Faal.pl