Prezydium Rady

 

 

 

     

1.

 

Przewodniczący Rady

 

Krzysztof Pietraszkiewicz

Związek Banków Polskich

Prezes Zarządu

2.

 
Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Maciążek

Polska Izba Ubezpieczeń

Wiceprezes Zarządu

 3.


Wiceprzewodnicząca Rady

Magdalena Legęć 

    BGŻ BNP Paribas SA       

Dyrektor Wykonawczy

4.

 

Animator Rady

 

Mariola Szymańska-Koszczyc

Warszawski Instytut Bankowości

Wiceprezes Zarządu 

 

 

 


 

 

     

 

 

 

 

 

 
Wykonanie: Faal.pl