Komitet ds. SBKL, badań i analiz

 

1.

Andrzej Maciążek

Polska Izba Ubezpieczeń

Przewodniczący Komitetu
Wiceprezes Zarządu – 

 

2.

Alfred Bujara

Krajowy Sekretariat Banków

Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący

 

3.

Grzegorz Ducin

Plus Bank SA

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

4.

Katarzyna Freyer-Stryjak

SGB-Bank SA

Kierownik Biura Rozwoju Kadr, Departament Rozwoju Kadr i Komunikacji

 

5.

Bartłomiej Górniak

Bank Pekao SA

Dyrektor Zarządzający, Departament Szkoleń i Zarządzania Wiedzą

 

6.

Jacek Fotek

Giełda Papierów Wartościowych

Wiceprezes Zarządu

 

7.

dr Anna Kowalska

Dyrektor ds. Biznes Partneringu

 

PZU SA/PZU Życie SA

8.

dr hab. Maciej Ławrynowicz

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Członek Rady Wydziału Ekonomii

9.

Teresa Nowak

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Zastępca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

 

10.

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

 Uniwersytet Warszawski

 

 

Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości

11.

 

Sylwester Pedowicz

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Wiceprzewodniczacy Rady KPF

12.

Piotr Polak

Bank Ochrony Środowiska SA

Przewodniczący Rady Pracowników

 

13.

Monika Stołowska

Alior Bank SA

Dyrektor Departamentu HR Centrala

 

14.

Katarzyna Żmudzka

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Wicedyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr

 

 

 

  

 

Wykonanie: Faal.pl