Komitet ds. edukacji, kwalifikacji i SRK

 

1.

Magdalena Legęć

BGŻ BNP Paribas SA

Przewodnicząca Komitetu – Wiceprzewodnicząca Rady 

 

2.

Ewa Fizyta

Societe Generale SA Branch in Poland

Przewodnicząca Sekcji Banków Średniej Wielkości i Oddziałów Kredytowych, ZBP

 

3.

dr Krzysztof Grabowski

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego

 

4.

Włodzimierz Grudziński

 

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

Przewodniczący Rady Fundacji

5.

Joanna Czarnecka

PKO Bank Polski SA

Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem

 

6.

Anna Kęsik

ING Bank Śląski SA

Dyrektor Centrum Polityki Rozwoju i Rekrutacji

 

7.

Teresa Kudlicka

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Prezes Zarządu

 

8.

 Marek Kupiec

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

 

 Przewodniczący Komisji OPZZ Pracowników Instytucji Finansowych, Członek WRDS

 

9.

 

 Grzegorz Parol

 Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

 Dyrektor Biura

10.

Filip Pietkiewicz-Bednarek

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

Dyrektor ds. Komunikacji

 

11.

Piotr Piasecki

Plus Bank

p.o. Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

12.

Zuzanna Piasecka

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dyrektor Departamentu HR

 

13.

Małgorzata Różalska

Forum Związków Zawodowych

przedstawiciel Związku Zawodowego Banku Pekao SA

 

14.

Paulina Rutkowska

mBank SA

Dyrektor Departamentu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji

 

15.

Waldemar Markiewicz

Izba Domów Maklerskich

Prezes Zarządu

 

16.

Marcin Stroński

Krajowy Sekretariat Banków

Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, Sekretarz

 

17.

Tadeusz Winkler-Drews

Akademia Leona Koźmińskiego

Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń

 

18.

 

 

dr Mariusz Zygierewicz

 

Związek Banków Polskich

 

Zespół ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr Bankowych

 

Wykonanie: Faal.pl