Komitet Ewaluacyjny

 

1.

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierownik Zakładu Systemu Finansowego, Instytut Finansów

 

2.

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 

Członek Prezydium KRASP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: Faal.pl