Prezentacje panelistów 1. Dorocznej konferencji SRKSF

 

1. Beata Świercz Polska, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - System Rad ds. Kompetencji

2. Mariola Szymańska-Koszczyc, Warszawski Instytut Bankowości - Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

3. Agnieszka Milewczyk, Korn Ferry/Hey Group - Future of Work, Futore of Reward

4 Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu -

Jak Wyższe Uczelnie Odpowiedzą na nowe potrzeby sektora finansowego?

5. Clemens Spoorenberg ex prezes European Bank and Financial Services Training Network - Working in a bank of the future (EN)

6. dr Barbara Worek Uniwersytet Jagielloński - Bilans Kapitału ludzkiego i Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego - Zapowiedź pierwszego badania kompetencji w Sektorze Finansowym Prezentacja cz. 1, Prezentacja cz. 2

Wykonanie: Faal.pl