6. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego czerwiec 2018

W numerze:

Znamy wyniki 1. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego zrealizowała kolejne, ważne przedsięwzięcie. II doroczna konferencja Rady była forum prezentacji wyników 1. sektorowego badania kompetencji przeprowadzonego dla sektora finansowego (SBKL). Dyskutowaliśmy o scenariuszach rozwoju sektora i czynnikach sukcesu dla transformacji kadrowej sektora. W tym kontekście padły również ważne opinie autorytetów w dziedzinie etyki  i apel o tworzenie środowiska pracy, które służyć będzie spójności zachowań pracowników działających w najlepszym interesie klientów. Mocne poparcie uzyskała sektorowa aktywność w obszarze edukacji finansowej różnych grup społecznych, której znakomitym przykładem jest projekt BAKCYL.

 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady
Czytaj więcej ...
FINSKILLS 2018 - II Doroczna Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Merytoryczni uczestnicy, interesujące prezentacje i panele, entuzjastyczne opinie uczestników - tak 12 czerwca 2018 wyglądała konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego - FINSKILLS 2018 - „Pracownik sektora finansowego 4.0: człowiek czy maszyna?”


Czytaj więcej ...
Prezentacje panelistów FINSKILLS 2018 - II Dorocznej Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów FINSKILLS 2018


Czytaj więcej ...
8 posiedzenie plenarne SRK SF

13 września 2018 po raz ósmy odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Głównymi punktami programu było zgłoszenie wniosku i działanie na rzecz zwolnienie kwalifikacji sektorowych z VAT, z którym SRK SF wystapi do Ministra Finansów, oraz  warsztaty dotyczące dalszych działań Rady.

 

 


Czytaj więcej ...