7. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2018

W numerze:

SRK SF think-tankiem transformacji kadrowej sektora

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego chce być think-tankiem transformacji kadrowej sektora w otoczeniu gospodarki 4.0, nowych technologii, sztucznej inteligencji i zmian demograficznych. Chcemy, aby Rada była prawdziwym partnerem dla instytucji publicznych w dialogu o wysokiej jakości i poziomie kwalifikacji pracowników sektora finansowego.
Przykładem tego typu działań jest zgłoszenie przez SRK SF uwag do projektu Zintegrowanej Strategii Umiejętności, opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród rekomendacji Rady m.in.: opracowanie Narodowej Strategii Edukacji Finansowej, programów wsparcia w przekwalifikowaniu pracowników, czy  rozwiązań wdrożeniowych w obszarze zwiększania udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu umiejętności  we współpracy  z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. 
Raport z I Sektorowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego, daje bogaty materiał do analizy, dyskusji i podjęcia konkretnych działań w sektorze, które przybliżą realizację pozytywnego scenariusza rozwoju.  W Raporcie znajdziemy Mapę Transformacji Sektora Finansowego 2018-2023.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady
Czytaj więcej ...
Sektorowa Rada ds. Kompetencji 2018 - w obiektywie kamery

Ludzie, kompetencje, nowe technologie, finanse – wokół tych wątków już od niemal dwóch lat koncentruje swoje działania Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Zobacz film i poznaj nas bliżej.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
8. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

13 września 2018 po raz ósmy odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Głównymi punktami programu były: warsztatowa praca nad rekomendacjami do dalszych działań Rady na bazie wyników I Sektorowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego, w tym  podjęcie działań na rzecz zwolnienia z podatku VAT usług związanych ze zdobywaniem i potwierdzaniem kalifikacji. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Czytaj więcej ...
Powstała 8. Sektorowa Rady ds. Kompetencji: motoryzacji i elektromobilność

Kolejna branża, motoryzacja i elektromobilność, 18 września 2018 zainaugurowała działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji. J następnego dnia na seminarium nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zorganizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych, mieliśmy możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami z kolegami z innej branży.

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Czytaj więcej ...
Kompetencje vs. wyzwania sektora finansowego w Polsce - seminarium PARP

25 września 2018 w Poznaniu odbyło się seminarium organizowane przez PARP pod hasłem „Kompetencje vs. wyzwania sektora finansowego w Polsce”. Współgospodarzem tego wydarzenia była Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Czytaj więcej ...