9. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego grudzień 2018

W numerze:

Świąteczna rekomendacja

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego działa dwa lata. Do naszego „plecaka” zapakowaliśmy bezcenną sieć kontaktów z reprezentacją ponad 40 firm, organizacji i instytucji sektora finansowego, Sektorową Ramę Kwalifikacji Sektora Finansowego, 1. Sektorowe Badanie Kompetencji Bilans Kapitału Ludzkiego, ważne wystąpienia do Ministerstwa Finansów, w tym o zwolnienie działań rozwojowych prowadzących do zdobywania kwalifikacji z obciążenia podatkiem VAT. W nowy rok wchodzimy z planem realizacji nowych przedsięwzięć wynikających z wniosków z przeprowadzonych badań. Będziemy wdrażać inicjatywy w obszarze przygotowania pracowników do funkcjonowania w cyfrowym środowisku pracy, rozwoju programów mentoringowych, w tym nakierowane na wykorzystanie potencjału kadry z pokolenia 50+, stałej aktualizacji dobrze pomyślanych certyfikacji zawodowych oraz uznania inwestycji w potwierdzone kwalifikacje jako metody obniżenia ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych. Ważnym obszarem aktywności Rady będzie realne włączenie wyższych uczelni i firm szkoleniowych w proces transformacji kadrowej sektora finansowego do gospodarki 4.0.

Na Święta rekomenduję intensywną odnowę ciała i ducha, a na Nowy Rok życzę wspaniałych możliwości rozwoju.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady
Czytaj więcej ...
Finanse zmieniają się dla ludzi

Polecamy artykuł Pulsu Biznesu- relacja z debaty „Bilans kapitału ludzkiego w sektorze finansowym”

Cyfryzacja i rozwój nowych technologii będą miały diametralne znaczenie dla rozwoju rynku finansowego w Polsce. Od tego zależy też, na jakich pracowników wzrośnie, a na jakich spadnie zapotrzebowanie w bankach

Do takiego wniosku doszli uczestnicy debaty pt. „Bilans kapitału ludzkiego w sektorze finansowym”, która odbyła się w redakcji
„Pulsu Biznesu”. [więcej na Puls Biznesu]


9. posiedzenie plenarne SRK SF

 

18 grudnia 2018 po raz dziewiąty i ostatni w tym roku odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Koniec roku jest czasem podsumowań i planów na przyszłość, zatem z satysfakcją stwierdziliśmy 100-procentową realizację Ramowego Planu Pracy Rady na 2018 i  Uchwałą Rady przyjęliśmy plan działań na rok kolejny. Jednym z istotnych zadań zaplanowanych na rok 2019 jest podpisanie pierwszego porozumienia sektorowego pomiędzy podmiotami kształcącymi i pracodawcami, służącego lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

 


Czytaj więcej ...
Broszura SRK SF 2019

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą SRK SF 2019 

Materiał do pobrania w formacie PDF, po kliknięciu tutaj lub w obrazek.

 


Świąt spokojnych i radosnych!


Czytaj więcej ...