10. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego marzec 2019

W numerze:

Inwestycja w rozwój pracowników strategiczną potrzebą instytucji finansowych w obliczu fundamentalnej transformacji środowiska pracy w sektorze finansowym

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego wzywa do zintensyfikowania inwestycji w rozwój pracowników w obliczu fundamentalnej transformacji środowiska pracy i modelów biznesowych w sektorze finansowym. Rekomendujemy wprowadzenie inwestycji w rozwój pracowników sektora jako priorytetu do agendy strategicznego rozwoju banków i instytucji finansowych dla sprostania wyzwaniom gospodarki 4.0, zmieniających się oczekiwań klientów oraz rosnącej konkurencji w sektorze usług finansowych. Sektor finansowy powinien być animatorem profesjonalnego uczenia się przez całe życie, zorientowanego na potrzeby rynku pracy w sektorze.

                                                                                                                                                           

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady
10. Posiedzenie Plenarne SRK SF

19 marca 2019 członkowie Rady i zaproszeni goście już po raz dziesiąty spotkali się na posiedzeniu plenarnym Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Tematem przewodnim posiedzenia była tzw. Mapa Drogowa BBKL, czyli lista inicjatyw, podjętych przez Radę, na bazie wniosków z branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL).


Czytaj więcej ...
Uchwała 10 plenarnego posiedzenia SRK SF

Uchwała SRK SF w sprawie potrzeby zintensyfikowania inwestycji w rozwój pracowników w obliczu fundamentalnej transformacji środowiska pracy i modelów biznesowych w sektorze finansowym. 

 

 


Jak zmienia się środowisko pracy w banku w kontekście transformacji cyfrowej?

Jednym z priorytetowych obszarów działania Rady w ramach Mapy Drogowej BBKL jest transformacja cyfrowa. Jak zapewnić pracowników przygotowanych do pracy w środowisku opartym na technologii cyfrowej, sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz z nowym typem Klienta?


Czytaj więcej ...
3. doroczna konferencja SRK SF, FINSKILLS 2019 CYFROWA TRANSFORMACJA. POSTAWMY NA UMIEJĘTNOŚCI

Trwają przygotowania do 3. dorocznej konferencji organizowanej przez Radę. FINSKILLS 2019 odbędzie się 18 czerwca 2019, w Warszawie, Hotel Novotel Centrum,  równolegle z Horyzontami Bankowości. Już dziś zachęcamy do zaplanowania swojego udziału i zarezerwowania w kalendarzu. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

 


Czytaj więcej ...