Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy

11. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego - czerwiec 2019

W numerze:

Cyfrowa transformacja sektora finansowego: postawmy na umiejętności!

Bazując na wnioskach płynących z pierwszego branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego podjęła ważne inicjatywy w trzech priorytetowych obszarach: przygotowanie kadr do cyfrowego środowiska pracy, współpraca międzypokoleniowa i uczenie się przez całe życie poprzez wsparcie finansowe rozwoju oraz certyfikaty i programy stałego rozwoju. Zapraszamy do lektury 11. Newslettera SRK SF, w którym przedstawiamy wybrane działania Rady w ostatnich miesiącach.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady
Czytaj więcej ...
FINSKILLS 2019: Trzecia doroczna konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

FINSKILLS 2019

"Cyfrowa Transformacja Sektora. Postawmy na Umiejętności!" - tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej konferencji Rady, która odbyła się 18 czerwca 2019 w Warszawie, równolegle z Horyzontami Bankowości. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, firm ubezpieczeniowych, innych instytucji rynku finansowego, organizacji branżowych, infrastruktury sektora, partnerów społecznych, stowarzyszeń branżowych, instytucji edukacyjnych, uczelni - łącznie ok. 100 osób.

Czytaj więcej ...
11. Posiedzenie Plenarne SRK SF

11. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

6 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie SRK-SF. Powitaliśmy nowych członków: przedstawiciela Kasy Krajowej SKOK oraz Warty. Poinformowano o uruchomieniu środków w ramach PO WER dla małych i średnich przedsiębiorstw finansowych na szkolenia wynikające z pierwszej Rekomendacji Rady.

Czytaj więcej ...
Dzień Otwarty w BNP Paribas: transformacja technologiczna

Dzień Otwarty w BNP Paribas: transformacja technologiczna

16 maja 2019 Bank BNP Paribas otworzył swoje drzwi dla koleżanek i kolegów z innych instytucji finansowych, żeby podzielić się swoimi dobrymi praktykami w tworzeniu technologicznego środowiska pracy przyjaznego dla pracowników. Wydarzenie to jest elementem inicjatywy Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego w obszarze transformacji cyfrowej, podjętej na bazie wniosków z Branżowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL).


Czytaj więcej ...
Szkolenia z dofinansowaniem do 80% dla sektora finansowego (PO WER)

PARP

Ruszył długo oczekiwany projekt Kompetencje dla sektorów, w ramach programu POW ER, prowadzony przez PARP. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora finansowego została stworzona możliwość udziału w szkoleniach z dofinansowaniem do 80% wartości usługi szkoleniowej. Dotyczy to szkoleń z obszarów tematycznych, które wprost odpowiadają na Rekomendację Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.


Czytaj więcej ...
Konkurs „WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA – dobre praktyki w instytucjach finansowych. Siła różnorodności” z inicjatywy SRK SF

Konkurs „WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA – dobre praktyki w instytucjach finansowych. Siła różnorodności” z inicjatywy SRK SF

Współpraca międzypokoleniowa w instytucjach finansowych to obszar uznany przez członków Rady za jedną z trzech priorytetowych inicjatyw, bazujących na wynikach pierwszego branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Rada wspiera sektor poprzez podjęcie szeregu działań (mini projektów) w ramach tej inicjatywy. Jednym z nich jest konkurs służący wymianie i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie, Konkurs „Siła Różnorodności”.


Czytaj więcej ...