2. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego czerwiec 2017

Pierwsze pół roku działania SRK SF

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego działa od 6 miesięcy. W tym czasie grono członków Rady zwiększyło się do 35, reprezentujących 33 instytucje(pełna lista pod linkiem). W roli obserwatora przyłączyło się Ministerstwo Finansów.  Razem „Pomagamy się rozwijać” firmom i pracownikom sektora finansowego w Polsce.

 

 

 

Za nami intensywny okres pracy: 3 posiedzenia Rady, aktywne przygotowania do startu pierwszego sektorowego badania kompetencji Bilans Kapitału Ludzkiego i wreszcie organizacja 1. Konferencji SRK SF, pod hasłem „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”. Ponad 130 uczestników dyskutowało  transformacji kadrowej, która stoi u progu sektora, a w zasadzie dzieje się już na naszych oczach: jak zmieni się środowisko pracy w sektorze finansowym w perspektywie 3-5 lat, czy pracowników zastąpią roboty?  jak instytucje finansowe muszą się zmienić, aby przyciągnąć pokolenie Z? czy sektor zaoferuje atrakcyjne "employees experience" i za jakie kompetencje będzie płacił najwięcej.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego ma ambicje  stworzenia sektorowego think tanku dla transformacji kadrowej sektora.  Sektorowe badanie kompetencji udostępni pierwsze ważne prognozy i analizy w tym zakresie. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w badaniu. 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...