2. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego czerwiec 2017

Trzecie posiedzenie Plenarne SRK SF

2 czerwca 2017 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie po raz trzeci odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady, obserwatorzy z Ministerstwa Finansów i „Solidarności” oraz zaproszeni goście: Zespół Badawczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodka Badań i Analiz Alterum. 

 

Zaprezentowano program pierwszej dorocznej konferencji SRK SF „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?” i zapraszono do aktywnego uczestnictwa w niej.

Ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB). Na jesiennym posiedzeniu Rada będzie podejmowała decyzję w zakresie wystąpienia do właściwego ministra o włączenie SRKB do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), zgodne z  zapisami ustawy o.

Istotnym elementem posiedzenia była prezentacja ostatecznych założeń  sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (SBKL). 

Dyskutowano także, jak najlepiej uwzględnić zagadnienia standardów etycznych w pracach Rady. Uzgodniono, że etyka będzie stałym elementem  wszystkich działań podejmowanych przez Radę. Będzie też specjalnym punktem obrad Rady, odbywanych przynajmniej raz do roku.
Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...