2. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego czerwiec 2017

Relacja z 1. Dorocznej konferencji SRK SF

O tym, jakie kierunki obrać w procesie rozwoju kadrowego sektora finansowego i kompetencji zawodowych jego pracowników, dyskutowano podczas pierwszej dorocznej konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF). Konferencja odbyła się pod hasłem „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”. W wydarzeniu wzięli udział  przedstawiciele banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych i uczelni.

 

Konferencję otworzył Przewodniczący Prezydium SRK SF, Prezes Związku Banków Polskich, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz. Podkreślił wagę przedsięwzięcia SRK SF dla sektora, zwłaszcza z punktu widzenia jakości usług dla klientów sektora oraz atrakcyjności sektora jako pracodawcy.

Przedstawicielka Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP) -  Pani Beata Świercz,  omówiła ideę uruchomienia pierwszych sześciu sektorowych rad ds. kompetencji i zadania, jakie przed nimi postawiono 

Prezentacja do pobrania.

Animator SRK SF – Pani Mariola Szymańska-Koszczyc, zarysowała  misję funkcjonowania SRK SF jako sektorowego THINK TANKU dla transformacji kadrowej sektora do środowiska pracy 4.0. 

Prezentacja do pobrania.

Piotr Siciak z KPMG mówił na konferencji o głównych trendach i wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem finansowym w perspektywie roku 2023. 

Agnieszka Milewczyk (Korn Ferry/Hey Group) przedstawiła  prognozę wyceny kompetencji w sektorze finansowym.  Zwróciła też uwagę na lukę pomiędzy aktualnym potencjałem kompetencyjnym a oczekiwaniami pracodawców. 

Prezentacja do pobrania.

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  podjął temat dostosowania kształcenia wyższego do nadchodzących nowych potrzeb sektora finansowego i przygotowania studentów do pracy w sektorze.

Prezentacja do pobrania.

O perspektywie europejskiej  nadchodzących zmian i wymagań kompetencyjnych opowiadał były wieloletni Prezes European Bank and Financial Services Training Network - Pan Clemens Spoorenberg. 

Prezentacja do pobrania.

 

Do dyskusji panelowej na temat: Pracownik sektora finansowego 4.0 zaproszono szerokie grono praktyków z polskiego sektora finansowego i edukacyjnego. Debatowali: prezes Związku Banków Polskich -  Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń – Pan Andrzej Maciążek, prezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – Pan Krzysztof Kokot, wiceprezes zarządu BGŻ BNP Paribas SA - Pani Magdalena Legęć, ze Szkoły Głównej Handlowej - Pani prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, z Krajowej Izby Rozliczeniowej – Pani Dorota Dublanka, prezes Fundacji KIR, członek zarządu Izby Domów Maklerskich - Pan Piotr Sobków oraz przedstawiciel Biura Krajowego NSZZ Solidarność – Pan Marcin Stroński. Debatę poprowadził Piotr Piasecki, Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Konferencję zamknęło wystąpienie dr Barbary Worek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która następnie wprowadziła do właśnie rozpoczynającego się  Sektorowego Badania Kompetencji Sektora Finansowego „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Sektor finansowy jako pierwszy w Polsce inicjuje sektorowe badanie, do którego zaprasza wszystkich partnerów i interesariuszy rynkowych. 

Prezentacja do pobrania cz.1 prezentacja do pobrania cz.2.
Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...