3. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2017

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB): czym jest i do czego służy.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) stanowi branżową interpretację Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). PRK, tak samo jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), to uporządkowany opis  wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na 8 poziomach.

PRK wyznacza poziomy dla wszystkich kwalifikacji,  niezależnie od tego jak, gdzie i kiedy się je osiągnęło. Zgodnie z obowiązującą od stycznia 2016 r. Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji „charakterystyki wybranych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (…) typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym (…), mogą być rozwijane za pomocą Sektorowych Ram Kwalifikacji uwzględniających specyfikę danej branży lub sektora.” Tym właśnie jest Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego.

 

SRKB: do czego służy?

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, kiedy zostanie włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, będzie służyła jako narzędzie pomocne przy nadawaniu poziomów PRK kwalifikacjom rynkowym, które zostaną zgłoszone do Systemu. Dzięki przełożeniu uniwersalnych opisów PRK na język i środowisko pracy sektora bankowego, SRKB ułatwi dopasowanie odpowiedniego poziomu PRK, a tym samym odniesienie kwalifikacji sektorowej poprzez PRK do kwalifikacji europejskich z poziomem ERK.

SRKB porządkuje kwalifikacje w sektorze i ułatwia porównywanie ich między sobą. Tworzy swego rodzaju mapę wymagań kompetencyjnych dla bankowców oraz wspólny język porozumiewania się w obszarze kwalifikacji, zarówno wewnątrz banków, jak i w relacjach z nadzorcą, czy – przede wszystkim – z klientami.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego ma szansę stać się częścią Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ustawa stwarza nowe ramy dla kwalifikacji zawodowych w Polsce poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą, tzw. kwalifikacji rynkowych. Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego jest włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz wybranych kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co zapewni jednocześnie powiązanie polskich kwalifikacji sektorowych z rynkiem europejskim.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...