3. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2017

Czwarte posiedzenie plenarne SRK SF

18 września 2017 r.  w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie po raz czwarty odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział ponad 30 członków Rady, obserwatorzy i zaproszeni goście.

Głównym tematem posiedzenia była dyskusja nad wnioskiem do Ministerstwa Finansów o włączenie  Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rada uzgodniła tryb pracy nad wnioskiem. Podczas spotkania podsumowano efekty I Konferencji SRK SF i zaproponowano pierwsze tematy na konferencję w przyszłym roku. Omówiono też stan prac w ramach sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego, które ruszyło podczas wakacji Aktualnie przygotowywane są pierwsze panele eksperckie w podziale na sektor bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

Kolejne posiedzenie SRK SF już 8 grudnia. Zaplanowano dyskusję nt. standardów etycznych w sektorze. Przewidziane jest też omówienie najważniejszych elementów nowego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

 
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...