3. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2017

Trwa 1. sektorowe badanie „Bilans Kapitału Ludzkiego”

Sektorowe badanie „Bilans Kapitału Ludzkiego” kończy fazę analizy danych o sektorze finansowym dostępnych w źródłach publicznych i specjalistycznych raportach.

Po serii wywiadów z ekspertami Zespół Badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje scenariusze do paneli eksperckich w trzech podgrupach: dla bankowości, ubezpieczeń i rynku kapitałowego. W kolejnym etapie, wypracowane tezy dla procesów rozwojowych sektora zostaną poddane badaniu ankietowemu w metodzie delfickiej.  Finałowym momentem BKL będą końcowe panele eksperckie, które wypracują ostateczne prognozy rozwojowe dla sektora w przełożeniu na potrzeby kompetencyjne i kwalifikacyjne pracowników, wraz z rekomendacjami rozwiązań, które dostarczą nowych, potrzebnych umiejętności.  Wyniki 1 sektorowego badania BKL w sektorze finansowym będą dostępne z końcem marca 2018 r.

 

Wszystko to w myśl maksymy SRK SF „Pomagamy się rozwijać!”

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...