4 Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego grudzień 2017

Pomagamy się Rozwijać! – pierwszy rok za nami

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego działa już od roku! W pracę Rady zaangażowało się znakomite grono ekspertów i praktyków rynkowych, przedstawicieli instytucji finansowych, organizacji branżowych, instytucji publicznych oraz środowiska akademickiego i szkoleniowego. Do członków Rady dołączyli obserwatorzy, w tym Ministerstwo Finansów, oraz partnerzy współpracujący. Rada postawiła sobie ambitne cele: ma wesprzeć proces transformacji sektora do nowego modelu środowiska pracy, opartego na cyfryzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji, współpracy z fintechami. To wymaga nowych umiejętności pracowników, którzy powinni tworzyć nową jakość doświadczenia dla klientów, zgodnego ze zmieniającymi się oczekiwaniami i w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb. 

 

Kluczem do powodzenia działań Rady jest wielostronna współpraca interesariuszy sektora skupiona na rozwoju kompetencyjnym pracowników i firm. Sektor finansowy jest za budowaniem pomostów pomiędzy rozwiązaniami rynkowymi i publicznymi. Na koniec roku Rada podjęła dwie ważne decyzje: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego występuje do Ministra Finansów o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rada wystąpi także z propozycją włączenia się w proces włączania kwalifikacji sektorowych do Systemu. Liczymy na dobrą współpracę z Ministerstwem.

 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...