4 Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego grudzień 2017

Kompendium Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Mała encyklopedia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przybliża kształt i zasady działania wdrażanego w Polsce systemu kwalifikacji. Zawiera przystępny opis 50 haseł umożliwiających zrozumienie istoty rozwiązań systemowych. Encyklopedia jest skierowana do pracodawców, w szczególności osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie, organizatorów różnych rodzajów kształcenia i szkolenia, nauczycieli, trenerów, doradców zawodowych oraz wszystkich osób zainteresowanych nowym systemem kwalifikacji w Polsce. (encyklopedia do pobrania po kliknięciu w obrazek)
Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...