4 Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego grudzień 2017

Piąte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

8 grudnia 2017, w rok po ukonstytuowaniu się Rady, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego spotkała się po raz piąty na plenarnym posiedzeniu. Dużo uwagi poświęcono tematyce etyki w relacjach bank-klient oraz pracodawca-pracownik.

 

Rada podjęła  dwie bardzo ważne uchwały, obydwie dotyczące wystąpienia do Ministra Finansów: o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz o wypełnieniu przez radę określonych zadań w procedurze włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Od Pana prof. Woźnickiego, reprezentującego w radzie KRASP, dowiedzieliśmy się, „co w trawie piszczy” w kwestii nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0. Na zakończenie członkowie Rady przyjęli plan działań na 2018 rok, który zapowiada się pracowicie.
Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...