5. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego marzec 2018

SRK SF katalizatorem zmian

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego wspiera rozwój  pracowników, firm i rynku usług finansowych. W ten sposób chcemy służyć klientom i gospodarce, wnosząc swój wkład w podnoszenie dobrostanu obywateli. Ludzie dorośli muszą się uczyć, aby dostosować swoje umiejętności do wymagań pracodawców w szybko zmieniającym się środowisku pracy. Uczelnie i firmy szkoleniowe muszą skutecznie i na czas odpowiadać na te potrzeby. Kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora finansowego muszą być dobrze pomyślane, jasno opisane, potwierdzone i aktualizowane. Katalizatorem tych procesów jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego.  

Naszym strategicznym celem jest pomoc w procesie transformacji środowiska pracy do ery świata opartego na rewolucji technologicznej 4.0. Wierzymy głęboko, że to człowiek jest źródłem tworzenia wartości, a nasza praca w ogromnym stopniu konstutuuje, to kim jesteśmy. Dlatego zapraszamy do sojuszu na rzecz uczenia się przez całe życie i partnerstwa na rzecz jakości zatrudnienia w sektorze finansowym.

Niech praca w sektorze finansowym będzie atrakcyjna, potrzebna i doceniona. To ogromne wyzwanie wymaga realnego zaangażowania  i współpracy firm, organizacji branżowych, instytucji publicznych i organów państwa.  Działajmy razem budując sektor oparty na wiedzy i sektorowych umiejętnościach przyszłości.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...