6. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego czerwiec 2018

Znamy wyniki 1. sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego zrealizowała kolejne, ważne przedsięwzięcie. II doroczna konferencja Rady była forum prezentacji wyników 1. sektorowego badania kompetencji przeprowadzonego dla sektora finansowego (SBKL). Dyskutowaliśmy o scenariuszach rozwoju sektora i czynnikach sukcesu dla transformacji kadrowej sektora. W tym kontekście padły również ważne opinie autorytetów w dziedzinie etyki  i apel o tworzenie środowiska pracy, które służyć będzie spójności zachowań pracowników działających w najlepszym interesie klientów. Mocne poparcie uzyskała sektorowa aktywność w obszarze edukacji finansowej różnych grup społecznych, której znakomitym przykładem jest projekt BAKCYL.

 

 

Wyniki  sektorowego badania kompetencji zostaną wkrótce opublikowane w formie obszernego raportu. Rada przeanalizuje kluczowe wnioski i rekomendacje. Będą one podstawą do podjęcia kolejnych  inicjatyw Rady, których celem będzie wsparcie urzeczywistnienia pozytywnego  scenariusz rozwoju sektora, zarysowanego w badaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją najważniejszych wyników 1. sektorowego badania kompetencji SBKL , a w dalszej części Newslettera zapraszamy do prześledzenia relacji z czerwcowych wydarzeń: dorocznej konferencji Rady oraz posiedzenia plenarnego Rady.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...