6. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego czerwiec 2018

8 posiedzenie plenarne SRK SF

13 września 2018 po raz ósmy odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Głównymi punktami programu było zgłoszenie wniosku i działanie na rzecz zwolnienie kwalifikacji sektorowych z VAT, z którym SRK SF wystapi do Ministra Finansów, oraz  warsztaty dotyczące dalszych działań Rady.

 

 

Podjęliśmy się warsztatowego opracowania rekomendacji Rady do dalszych działań na bazie wyników Sektorowego Badania Kompetencji w Sektorze Finansowym.

Rada opracowała również Mapę transformacji sektora finansowego 2018-2023. Przygotowujemy plan działania dla realizacji pozytywnego scenariusza rozwoju kadrowego sektora.
Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...