7. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2018

SRK SF think-tankiem transformacji kadrowej sektora

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego chce być think-tankiem transformacji kadrowej sektora w otoczeniu gospodarki 4.0, nowych technologii, sztucznej inteligencji i zmian demograficznych. Chcemy, aby Rada była prawdziwym partnerem dla instytucji publicznych w dialogu o wysokiej jakości i poziomie kwalifikacji pracowników sektora finansowego.
Przykładem tego typu działań jest zgłoszenie przez SRK SF uwag do projektu Zintegrowanej Strategii Umiejętności, opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród rekomendacji Rady m.in.: opracowanie Narodowej Strategii Edukacji Finansowej, programów wsparcia w przekwalifikowaniu pracowników, czy  rozwiązań wdrożeniowych w obszarze zwiększania udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu umiejętności  we współpracy  z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. 
Raport z I Sektorowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego, daje bogaty materiał do analizy, dyskusji i podjęcia konkretnych działań w sektorze, które przybliżą realizację pozytywnego scenariusza rozwoju.  W Raporcie znajdziemy Mapę Transformacji Sektora Finansowego 2018-2023.

Polecamy filmową impresję z II Konferencji SRK SF. Warto poznać uwagi i rekomendacje Rady zgłoszone w konsultacji dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności, opracowanej w Ministerstwie Edukacji. W dalszej części newslettera zapraszamy do prześledzenia relacji z wrześniowych wydarzeń: 8 posiedzenia SRK SF,  oraz dwa seminaria, zorganizowane przez PARP i Instytut Badań Edukacyjnych. To dobre przykłady otwartości i dzielenia się naszymi najlepszymi praktykami z innymi sektorami (tym razem motoryzacja).

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...