7. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2018

8. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

13 września 2018 po raz ósmy odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Głównymi punktami programu były: warsztatowa praca nad rekomendacjami do dalszych działań Rady na bazie wyników I Sektorowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego, w tym  podjęcie działań na rzecz zwolnienia z podatku VAT usług związanych ze zdobywaniem i potwierdzaniem kalifikacji. 

Dla wzmocnienia działań prowadzonych w sferze publicznej, zmierzających do zachęcenia obywateli do zdobywania transparentnych i potwierdzonych kwalifikacji, w myśl idei uczenia się przez całe życie, a także dla wzmocnienia stabilności zatrudnienia. Rada postanowiła wystąpić do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zwolnienie z VAT usług związanych ze zdobywaniem i potwierdzaniem kwalifikacji
zgodnych ze standardem wymaganym przez Zintegrowany System Kwalifikacji.

W formule pracy warsztatowej podjęliśmy się opracowania rekomendacji Rady do dalszych działań sektora finansowego, na bazie wyników sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Zaczęliśmy od stworzenia Mapy Transformacji SektorafFnansowego 2018-2023. W dalszym kroku przygotowujemy plan działań dla realizacji pozytywnego scenariusza rozwoju kadrowego sektora. Warsztaty będą kontynuowane w październiku br. w ramach prac Komitetu ds. Edukacji, Kwalifikacji i SRK.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...