7. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2018

Powstała 8. Sektorowa Rady ds. Kompetencji: motoryzacji i elektromobilność

Kolejna branża, motoryzacja i elektromobilność, 18 września 2018 zainaugurowała działalność Sektorowej Rady ds. Kompetencji. J następnego dnia na seminarium nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zorganizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych, mieliśmy możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami z kolegami z innej branży.

 

Seminarium miało na celu pokazanie możliwości, jakie stwarza Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) dla sektorów. Jednym z istotnych elementów ZSK są sektorowe ramy kwalifikacji. Małgorzata Gromiec jako przedstawiciel WIB i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego podzieliła się doświadczeniami z procesu tworzenia i wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego, która czeka na formalne włączenie do ZSK. Inne branże poznają najlepsze praktyki z naszego sektora. 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...