9. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego grudzień 2018

Świąteczna rekomendacja

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego działa dwa lata. Do naszego „plecaka” zapakowaliśmy bezcenną sieć kontaktów z reprezentacją ponad 40 firm, organizacji i instytucji sektora finansowego, Sektorową Ramę Kwalifikacji Sektora Finansowego, 1. Sektorowe Badanie Kompetencji Bilans Kapitału Ludzkiego, ważne wystąpienia do Ministerstwa Finansów, w tym o zwolnienie działań rozwojowych prowadzących do zdobywania kwalifikacji z obciążenia podatkiem VAT. W nowy rok wchodzimy z planem realizacji nowych przedsięwzięć wynikających z wniosków z przeprowadzonych badań. Będziemy wdrażać inicjatywy w obszarze przygotowania pracowników do funkcjonowania w cyfrowym środowisku pracy, rozwoju programów mentoringowych, w tym nakierowane na wykorzystanie potencjału kadry z pokolenia 50+, stałej aktualizacji dobrze pomyślanych certyfikacji zawodowych oraz uznania inwestycji w potwierdzone kwalifikacje jako metody obniżenia ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych. Ważnym obszarem aktywności Rady będzie realne włączenie wyższych uczelni i firm szkoleniowych w proces transformacji kadrowej sektora finansowego do gospodarki 4.0.

Na Święta rekomenduję intensywną odnowę ciała i ducha, a na Nowy Rok życzę wspaniałych możliwości rozwoju.

 

 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...