9. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego grudzień 2018

9. posiedzenie plenarne SRK SF

 

18 grudnia 2018 po raz dziewiąty i ostatni w tym roku odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Koniec roku jest czasem podsumowań i planów na przyszłość, zatem z satysfakcją stwierdziliśmy 100-procentową realizację Ramowego Planu Pracy Rady na 2018 i  Uchwałą Rady przyjęliśmy plan działań na rok kolejny. Jednym z istotnych zadań zaplanowanych na rok 2019 jest podpisanie pierwszego porozumienia sektorowego pomiędzy podmiotami kształcącymi i pracodawcami, służącego lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

 

W wyniku dwóch sesji warsztatowych, poprzedzających grudniowe posiedzenie, powstała lista inicjatyw, bazujących na wynikach branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Z tej listy, na podstawie rekomendacji Prezydium SRK SF, członkowie Rady wydyskutowali i przyjęli priorytety, którymi Rada zajmie się w pierwszej kolejności. Priorytetowe inicjatywy pochodzą z obszarów: pracownik vs. technologie cyfrowe, uczenie się przez całe życie, potencjał pracowników 50+. 

Na posiedzeniu gościliśmy przedstawicieli firmy konsultingowej EY, którzy zaprezentowali wyniki badania dotyczącego sektorowej ramy kwalifikacji w sektorze finansowym. Jednym z wniosków z badania jest potrzeba szerszego rozpropagowania tematyki Ram Kwalifikacji wśród jak najszerszego grona podmiotów, instytucji oraz osób, które chcemy uczynić ambasadorami Ramy. Więcej materiałów na ten temat wkrótce.
Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...