10. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

19 marca 2019 członkowie Rady i zaproszeni goście już po raz dziesiąty spotkali się na posiedzeniu plenarnym Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Tematem przewodnim posiedzenia była tzw. Mapa Drogowa BBKL, czyli lista inicjatyw, podjętych przez Radę, na bazie wniosków z branżowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL).

Główne obszary inicjatyw to: rozwiązania wspierające przygotowanie pracowników do pracy w cyfrowym środowisku pracy, z neutralizacją cyberzagrożeń, rozwiązania motywujące do uczenia się przez całe życie, w tym zachęty finansowe oraz rozwój wykorzystania certyfikatów zawodowych i programów stałego rozwoju zawodowego, rozwiązania nakierowane na wykorzystanie kompetencji pracowników z grupy 50+ przy jednoczesnym pobudzeniu współpracy z młodszym pokoleniem, w tym mentoring międzypokoleniowy. W każdym z tych obszarów uruchomiono pierwsze działania, m.in. opracowanie ankiety nt. dobrych praktyk w instytucjach finansowych w zakresie tworzenia otwartości na nowe środowisko technologiczne pracy, wsparcie dla projektu utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji, zaproponowanej przez Lewiatana, inwestycja w kadry jako działanie obniżające ryzyko operacyjne instytucji finansowych.

Istotnym wydarzeniem 10. posiedzenia Rady było podjęcie Uchwały SRK SF w sprawie potrzeby zintensyfikowania inwestycji w rozwój pracowników w obliczu fundamentalnej transformacji środowiska pracy i modelów biznesowych w sektorze finansowym.