13. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

13. Posiedzenie Plenarne SRK SF

10. grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. Rada podsumowała realizację swoich działań za kończący się rok i przyjęła Plan Pracy Rady na 2020 rok. W programie posiedzenia znalazła się między innymi prezentacja wyników raportu „Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym”, przygotowanego prze E&Y. Raport zbiera ogólnie dostępne zagregowane dane o certyfikatach, w podziale na licencje i certyfikaty biznesowe (sektorowe i pozasektorowe).

W trakcie posiedzenia uczestnicy wysłuchali także kilku innych bardzo ciekawych prezentacji: wyników projektu badawczego „Postrzeganie banków jako potencjalnych pracodawców”, zrealizowanego w Instytucie Bankowości SGH, prezentacji wyników „Badania kadr bankowych” zrealizowanego przez ZBP oraz prezentacji „Dobre praktyki transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych”. W ramach dzielenia się wiedzą dwie członkinie Rady przedstawiły krótkie sprawozdanie z udziału w Konferencji Digital Finance Summit, zorganizowanej przez Europejską Federację Bankową w Brukseli w listopadzie br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *