15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

19 czerwca 2020 r. odbyło się drugie w tym roku zdalne posiedzenie plenarne SRK SF połączone z otwartą debatą nt. STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje.

W programie debaty znalazły się trzy prezentacje:

  • „Jest i będzie inaczej i jak się tym cieszyć?”, pokazująca jak zmieniła się nasza rzeczywistość w dobie koronawirusa w różnych obszarach życia,
  • „Przemiana pracy w sektorze bankowym. Transformacja cyfrowa i koronawirus”, pokazująca zmiany w środowisku pracy na przykładzie sektora finansowego,
  • dwuczęsciowa prezentacje z mBanku: „Jak przenieśliśmy działania rozwojowe do świata wirtualnego” oraz „Wydział Rekrutacji i Mobilności Wewnętrznej w nowej rzeczywistości”, pokazujące praktyczne rozwiązania przyjęte w dużym Banku, na potrzeby działań rozwojowych i rekrutacyjnych.

Z kolei w panelu dyskusyjnym „Praca w czasie pandemii. Rachunek zysków i strat” głos zabrali członkowie Rady oraz zaproszeni goście, m.in. z UW i Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Podsumowaniem spotkania była otwarta dyskusja uczestników.